Thuis

Welkom op dit Sociaal en Maatschappelijk Terrein. U treft hier informatie m.b.t. beleidsvorming rondom Wmo en Jeugdzorg. Doel is om staat of gemeente waarvan beleid en handelen wordt onderzocht, te helpen beleidsvorming te verbeteren, goede voorbeelden na te volgen en vastgestelde normen en beginselen na te leven.

Voor allen en door allen mogelijk gemaakt!

M.b.t. bescherming van de rechten van de mensen en de bevordering daarvan hebben niet alleen nationale en decentrale overheden te maken met de wet- en regelgeving, ook maatschappelijke organisaties kunnen direct te maken krijgen met een groot aantal beginselen. De dienstverlener neemt immers de taak op zich, de taak van de overheid te vergemakkelijken.

Partijen stellen zich immers ten doel met alle passende middelen, zowel op nationaal als internationaal terrein, zodanige voorwaarden te scheppen dat de vastgestelde rechten en beginselen daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt.

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

Over ‘ons’

LESZW is voor ons en door ons. Het is een ‘productie’ die het resultaat is van een ‘maatschappelijke stage’ die de auteur gedurende zijn leven heeft gevolgd: Sociale Leerprocessen.

Sociaal vaardig communiceren!

Dit behelst dus levenservaring en levenswerk. Het heeft ook als doel andere te motiveren zichzelf beter te leren kennen. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen. Door zelfkennis te bevorderen wordt ook een professionele kwaliteit als het leervermogen vergroot.

Zo ook wordt door beleid en handelen van een organisatie te onderzoeken – dit kan door actieve participatie en/of observatie – meer kennis over elkaar verworven. Iedereen krijgt de kans om de context (de huishoudelijke regels en omstandigheden) toe te lichten. Dit kan tot groter begrip bij de andere betrokken deelnemers leiden.

Blog

Wmo: Aangewezen op Misdadigers

Kennis en Aanpak van Sociale Vraagstukken De ruimte die private instelling hebben leidt tot wederrechtelijke vrijheidsberoving en mensenhandel, daar teveel personen die persoonlijke macht nastreven de vrije hand krijgen. Toezicht en handhaving op leiding binnen maatschappelijke instellingen ontbreekt. Bestuurders en directieleden voelen zich niet verantwoordelijk, stellen zich afstandelijk op, hebben weinig inlevingsvermogen en schieten ook …

Dakloos?

Of u tot de groep daklozen behoort of (nog) niet, u kunt zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Volksvertegenwoordiging die namens u bevoegdheid verstrekt aan dienstverleners, moet erop kunnen vertrouwen dat deze dienst van goede kwaliteit is. Daarom is behalve de Wet ook Beleid geformuleerd. Uw gemeente is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit …

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets delen, stuur dan een bericht.