Aantekeningen

Een korte Memo,

zo had ik het ook kunnen noemen. 28 mei a.s. zal ik een brief opstellen en versturen naar Zijne Majesteit Koning Willem Alexander. Ik heb daarom alvast wat aantekeningen gemaakt.

‘zonder geldige reden’ … [ onbevoegd ]

“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”Belinfante en De Reede

Kwetsbare burgers en organisaties verdrukt juist doordat het concept niet verstaan wordt, ook ontbreekt de inzicht.

Het CONCEPT dat een land geregeerd wordt door een UITZONDERLIJKE UITVOERENDE MACHT dat berust op Kracht, Illegaliteit en Repressie wordt door historici aangeduid met ‘De Terreur’ (“Schrikbewind” met een hoofdletter). –>

[ deze didactiek voor bestuur en politiek – (dis)functionerende patronen herkennen – is in de staatkundige ontwikkeling van een staat geen nieuw verschijnsel ]

–> In Nederland is tegen het eind van de jaren tachtig een ontwikkelingen gaande (beweging) waarin de staatsbeoefenaar en in het bijzonder de uitvoerende macht – de rechter niet uitgesloten – nalaat de rechtsregels toe te passen en te onderhouden.

[ hier komen investeerders zoals incassobureaus op af aangezien ook het ministerie van Veiligheid en Justitie hun bedje heeft gespreid ]

Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn, is het een feit dat Grondwet en bestuur ondermijnd zijn. Het ontbreekt de Volksvertegenwoordiger en de Europarlementariër aan inzichten, of men loopt over naar het grootkapitaal en verraden daarmee de staat. In het geval van Nederland gaat het dan om de democratische rechtsstaat die de staatsbeoefenaar nalaat te onderhouden. Of het bewust of onbewust is, maakt geen verschil voor de ontwikkelingen en de gevolgen die hier uit voortkomen.

VERANTWOORDINGSDAG

De Nederlandse regering is daarmee een dief van de eigen Schatkist.

 

 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION