Empire Syndrome

Het oprecht ongeloof dat van de gezichten van Asscher en Dijkhoff straalde op de aangekondigde demonstratie is het ongeloof van een volk dat lijdt aan ’empire-syndroom’.

Het verblindende effect dat optreedt als je te lang deel uitmaakt van de veilige cocon van het centrum van de wereldmacht. Nederlanders, als onderdeel van het welvarende Westen, zijn gaan geloven dat we de goedheid zelve zijn.

Aldus een artikel in Trouw (opinie)

7 mei 2018 stelde ik een brief op ‘Zieke Maatschappij‘ en heb deze met fracties binnen Rotterdam gedeeld, maar ook naar leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden. In deze brief onder andere het volgende:
Verkeert de Nederlandse staat niet in een deplorabele politieke, electorale, organisatorische en democratische staat? – ondermijning van Grondwet en bestuur
 De vraag die ik dan ook stel: “Is er in Nederland sprake van terrorisme?” In het handwoordenboek staat ‘terreur’ gelijk aan ‘schrikbewind’. – Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
 En ja, volgens deze begrippen kan hetgeen mij persoonlijk aangedaan is/wordt als daad van terrorisme worden gezien. Het gevolg van politieke doelstellingen, slechte besluitvorming en desastreus leiderschap. De verwarring ontstaat door het gebruik van ‘wettig’ waarbij ‘rechtmatig’ gemakshalve buiten beschouwing wordt gelaten (eigen referentiekaders). 

Blinde Leidslieden …  (gevoelloos).

Hoe keek een nu 22 jarige 5 jaar geleden naar de maatschappelijke dienstverlener?
“Bemoeials, die wanneer je niet oppast jou gevangen nemen!”
Het cognitief vermogen en het begrip van een 17 jarige is blijkbaar verder ontwikkelt dan die van hoogopgeleide volksvertegenwoordigers en gemeenteraadsleden.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail