De Koninklijke Mantel

Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt uitgeoefend.

 Gelijkwaardigheidsbeginsel

De definitie volgens ministerie van Buitenlandse Zaken:

    

 Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

    

 

Op het Nederlands paspoort staat ‘Je Maintiendrai’, hetgeen staat voor:

Je maintiendrai la vertu et noblesse.
Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.

Ik heb de burgemeester van Rotterdam A. Aboutaleb in een ‘Functioneringsbeoordeling‘ gevraagd naar zijn waardigheid, ook als praktiserend moslim. Hij heeft daarnaast ook de Nederlandse nationaliteit en verder werk ik nog aan een brief waarin ik mij (nogmaals) richt tot het ministerie van Veiligheid en Justitie: St.Inr_Recht_FG-LS_04.05.2018.

Ook maak ik aanstalten Zijne Majesteit de Koning na een eerste brief d.d. 16 oktober 2015 op 28 mei 2018 opnieuw een brief toe te sturen, wanneer de landvoogden wederom in gebreke blijven en geen aanstalten maken zich aan de omgangsregels te houden: Staat-en-Recht_28.05.2018.

De uitkomsten dan wel ontwikkeling van ‘Lui Denkwerk’:
Het mag voor zich spreken dat liberalen, democraten, socialisten, christenen en ‘ander gespuis’ – direct of indirect – verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie die volledig is ontstaan door slecht besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal, maar ook internationaal, niveau.
Dat de huidige problematiek door een stroom vluchtelingen dan wel moslims tot stand is gekomen is een faliekante leugen. Dat het invloed op elkaar uitoefent en dat het de huidige problematiek versterkt is zeker het geval. Dat het bepaalde beelden versterkt en dat uit ideologische beeldvorming voortkomt dat de ander ‘boosdoener’ is mag geen nieuws heten onder de zon! 

“De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland.”

– Staatkunde, Nederland in drievoud.

‘Het onderhouden van de kwaliteit’ dan wel ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’.

      Je Maintiendrai      

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail