Openbaar Bestuur

Het Handhaven (of uitvoeren) van Gezag

Ik heb met het ministerie van Algemene Zaken het een en andere gecommuniceerd. Aan de hand van hun laatste bericht heb ik de volgende brief verstuurd: Ref.4001792_24.05.2018.

 Een andere aanleiding zijn de ontwikkelingen rondom de schuldhulpverlening en de ‘manier’ waarop de Nederlandse overheid 80 miljoen denkt te kunnen investeren. Hebben zij na meer dan 10 jaar een falend beleid te hebben gevoerd dan nog niet geleerd? Of willen zij hun fouten niet toegeven?

 Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander. Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. 
- RECHTSSTAAT -  Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Had men het 176 tellende boekje Staatkunde, Nederland in drievoud ter hand genomen, dan had men inzicht kunnen krijgen in de moderne staat, een gecompliceerd organisme. Ook had men dan een (dis)functionerend patroon kunnen ontdekken om daarmee de kwaliteit van de democratische rechtsstaat te versterken. Dit zou doeltreffend en kosten reducerend werken.

Ik heb de booswichten in een e-mail bekend gemaakt dat ik totaal niet onder de indruk ben van hun ongemanierdheid!

In dit bericht heb ik onder andere het volgende geschreven: “Hoe hier ook met jongeren maar ook met ouderen wordt omgegaan ten gevolge van de wet- en regelgeving, maar in het bijzonder door de gedragsstoornis van een paar kwajongens is simpelweg ver beneden de maatstaven van respect! Het voldoet dan ook op geen enkele wijze aan welke Grondwet of grondrechtenverdragen!
Naar ik meen hebben deze grondrechtenverdragen toch voorrang.”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail