Sociale Partners

Sociale partners vormen één front tegen financiers

Werkgevers en vakbonden gaan samen optrekken tegen financiers. De loonsverhoging van 4 procent in de ouderenzorg en thuiszorg kan leiden tot harde confrontaties met de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.
Aldus het artikel in Zorgvisie van 9 mei 2018.

‘Kan leiden tot’
Al in 2010 waren een aantal ontwikkelingen gaande en een aantal zorgwekkende situaties gaven ook een helder signaal af. De uitkomsten laten zich dan ook raden. In dit verband valt ook te noemen dat Durkheim al in 1893 liet zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit.
De invloed(en) van enkele functionarissen en aanvaarding van beleid door gelederen binnen de bevolking was voor kenners duidelijk. – ken uw klassiekers

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ is de volgende opvatting gepresenteerd: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”
Op 15 september 2013 was voor mij helder dat één persoon met invloed zich verhard opstelde en daarmee waren de uitkomsten van de ontwikkelingen die daarop volgden te voorzien! ‘Haar gevolg’ sloot zich aan.

De opvatting dat ‘kan leiden tot harde confrontaties‘ is in het bijzonder afhankelijk van de houding van de rijksoverheid waarbij ik mij concentreer op de Staten Generaal. Recent las ik nog “het ambitieniveau gaat niet omlaag.”
3 januari 2017 stond ik als uitkomst van het verdere verloop van de ontwikkelingen mede door de houding van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de concern directie maatschappelijk ontwikkelingen Rotterdam en het besluit van de rechter op straat. De relatie tussen staat en samenleving is in de afgelopen 8 jaar niet verbeterd (bewindvoering) en uit persoonlijk onderzoek is gebleken dat ‘sleutelfiguren’ niet in staat zijn zelfstandig de essentiële vraagstukken in de relatie tussen staat en samenleving te analyseren – of niet willen!

‘Gewichtige Zaken’: Hoe voorkom ik een burn-out ?

Persoonlijk ben ik dan ook hard geconfronteerd met de werkelijkheid, een realiteit waar veel van de verantwoordelijke ambtenaren de ogen tot op heden voor sluiten en wat een groeimarkt biedt voor investeerders die een eigen onderneming hebben in Bewindvoering en Dienstverlening.  Ook de wachtlijst in de psychiatrie ontstaat (mede) door de gespannen situatie in de relatie tussen staat en samenleving en daarbij concentreer ik mij op de relatie tussen de staat en het recht. Een (groot) deel van de psychische en psychosociale problematiek komt voort uit deze gespannen relatie en de betreurenswaardige toestand waarin de democratische rechtsstaat verkeert.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail