Staat en Recht

Gelijkwaardigheidsbeginsel:

Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

– Bron: www.ensie.nl

Nee, ik ga vandaag niet in over de mestoverschotten en de zogenaamde mestfraude. Vandaag heb ik het in een brief waarin ik mij richt tot het Kabinet Rutte III over het binnenlands bestuur waarbij ik mij concentreer op staat en recht: de-rechtsgang_25.04.2018.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail