Psalm 120 vers 2

” O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. “

Wanneer ik dit Schrift lees, dan moet ik denken aan een ‘valstrik’, waar David in was geraakt, a.g.v. statelijk gezag. Wij hebben het dan over ‘menselijke misdraging’ en ‘onheuse bejegening’, herhaald of doorlopen.

Koning Saul had kennelijk een persoonlijkheidsstoornis. Hij beschikt over charisma, streeft naar persoonlijke macht, heeft een sterke visie, kan zichzelf goed presenteren en neerzetten en toont grote persoonlijke energie. Hij heeft echter een tekort aan ethische waarden; zet zijn macht in voor persoonlijk gewin en zelfpromotie; houdt hoofdzakelijk rekening met zichzelf en niet of te weinig met de rechten en normen en waarden van anderen.
Saul had het kennelijk op David voorzien; er was sprake van misleiding en bedrog, trouweloze handel. Ook zijn dochter wordt emotioneel misbruikt/beschadigd (intrige en verraad).

oneerlijk en stiekem plan

Ook vandaag de dag komen wij dit binnen de menselijke organisatie tegen. Vaak omdat iemand zich iets in het hoofd haalt en daarbij het hart bedroefd. Ook Paulus waarschuwt Timótheüs voor een ‘ontwrichte samenleving’.

Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen,

2 timótheüs 3 vers 6

Huisvredebreuk? Het gaat niet per definitie over de vrouw, maar over personen met bepaalde onvervulde behoeftes, een zekere mate van onvolwassenheid en een zwakke persoonlijkheid. Zo ook dringt ‘bemoeizorg’ zich op en ontfutselt ‘geheimen’.
Deze ‘geheimenis’ of ‘kwetsbaarheid’ (vatbaarheid) wordt ook de bedrijfsleiding bekend en “doet zaken”. Nietsvermoedende sociale werkers worden ook dader, zonder te beseffen dat hier sprake is van mensenhandel en worden vaak ook slachtoffer. Vergelijk het met prostitutie, maar dan zonder seksueel verkeer. Het heeft formeel dezelfde karakteristieken – menselijke misdraging.

Abuse – misbruik of uitbuiting

De vrouw of “werknemer” moet werk gaan doen, tegen haar of zijn zin? Het woord abuse heeft in de Nederlandse taal meerdere betekenissen, zoals mishandeling, schending, belediging, uitschelden, en misbruik. Er is niet (direct) sprake van seksuele intimidatie op het werk, maar wel sprake van herhalend laakbaar of duidelijk negatief of beledigend gedrag gericht tegen individuele werknemers.

De ‘souteneur’ zijn sociale vaardigheden zijn ondermaats en hij of zij (madame) laat (vooral) vrouwen werken om ‘prooi’ te grijpen. Hij gebruikt psychologische inzichten om kwetsbare personen ‘slaaf’, ‘verslaafd’ of ‘behoeftig’ (afhankelijk) te maken. Er is dus sprake van vrijheidsberoving. Tegen wil en dank kunnen burger en beroepskracht geen kant meer op, zeker in de situatie dat ook op statelijk niveau perverse financiële prikkels bestuurders verlokken weg te kijken en mensenhandel meer ruimte te bieden.

Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeën zijn gezeten op den stoel van Mozes;

Matthéüs 23 vers 2

De Farizeeën waren ook verantwoordelijk voor sociale conflicten. Door gebruik te maken van een “gefixeerd frame” als religie, wordt hun verzet tegen overheersende normen op sociaal gebied weggewuifd. De maatschappelijke problematiek die een ‘sektarische leider’ veroorzaakt of versterkt wordt door velen ook niet serieus genomen.

In vers 15 worden wij gewezen op een “psychisch lijden” en “emotionele schade”. Duidelijk is dat ook zij beschadigd zijn, Schriftgeleerden en Farizeeën (of hedendaagse equivalenten), maar i.p.v. zelf om hulp te vragen en zorg mijden, ontstaat er een behoefte andere te beschadigen en zichzelf beter te voelen. Maar worden zij daarvan daadwerkelijk ‘beter’ door andere (menende het goede te doen) het vuile werk op te laten knappen? Het antwoord laat zich raden.

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën (en hedendaagse soortgenoten), gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.

Matthéüs 23 vers 25

“Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten!” – sociaal rechtvaardig