Binnenlandse Conflicten

Scheuringen …

Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken,  - Rechtsstaat

Juist om aan internationale doelstellingen en belangen te voldoen, maar ook om aan aanzien en prestige te winnen, hebben gezaghebbenden geld en personeel nodig. De geschiedenis leert ons ook dat de eigen bevolking met regelmaat wordt verwaarloosd en dat dien ten gevolge ook nationale conflicten ontstaan!

la fraude / frauduleusement [fiscaal recht] bedrog; hetgeen door bedrog tot stand is gekomen of teweeg is gebracht.

Frauduleuze Praktijken:
Eén van de manieren om het aanzien te verfraaien of om blijven bovenmatig te presteren is door roofbouw te plegen. Echter, zonder dat er nog omkeer mogelijk is komt het verderf …
Over het boek ‘Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn’ van Ybeltje Berckmoes is recent het nodige in het nieuws geweest – Een Recentie. Ook in de berichten van de gemeente en het UWV, maar ook in stukken die door advocaten in echtelijke scheidingen worden opgesteld wordt het merendeel van de bevolking (en dus ook de overheden en maatschappelijke organisaties) door de informatie misleid en in een andere richting gedirigeerd. Hieruit ontstaat ook een groot deel van de schuldproblematiek, maar deze wordt door verdere misbruik en oneigenlijk gebruik van instrumenten verder uitgebuit!

De WMO maakt het voor het Rijk bijvoorbeeld mogelijk om ruim € 1400 per maand extra aan lasten op te leggen. Van dit bedrag is minstens € 1100 voor de gemeenschap. Ook hier is sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Door afpersing en verduistering ziet de Nederlandse regering kans burgers bedragen van enkele duizenden euro’s per maand afhandig te maken. Afhankelijk van de beslagvrije voet blijven de schulden maandelijks oplopen (ook dit kan een bedrag van € 1000 zijn). En dit voor de duur van enkele jaren …

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. - Rechtsstaat

En dan lees ik 4 oktober 2017 ook nog eens het volgende:

Rutte doet weer eens stoer, noemt relschoppers Blerick “klootzakken” – de Dagelijkse standaard

* beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen

Lees ook ‘Het Koninklijk Huis‘ waarin ik het volgende opmerk: ‘Justitie drijft mensen tot zelfmoord’.

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION