Bronnen van Staatsrecht

‘De’ Rechtsgang of ‘Totale gang van Zaken’

Het mag duidelijk zijn dat diverse functionarissen in feite contractbreuk hebben gepleegd. Zij kunnen dan ook geen beroep doen op voorzieningen/beloningen!

“Het mag de burgemeester A. Aboutaleb en de overige lezers bekend zijn dat ook indien het mij aan kennis van alles wat er geschreven staat ontbreekt, ik bedachtzaam en verantwoordelijk handel, ter bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid, iets waarin het gezag kennelijk (nog) niet toe in staat is (geweest).

Het is dan ook mijn diepste wens dat zij die de verantwoording niet (meer) aankunnen of willen dragen uit eigen beweging hun ontslag aandienen!
De overige vraag ik om te willen (aan)blijven en de correctie te aanvaarden.”

Zo eindig ik in e-mail_26.05.2018. Dit document tezamen met het document Kwijtscheldingsverzoek_2542569_26.05.2018 waarin ik ‘Functioneel Gedecentraliseerd Bestuur’ aan de orde stel en daarmee ook ‘Openbaarheid van Bestuur’ van het Koninkrijk in het geheel tegen het licht houdt heb ik als bijlage verstuurd naar het college van burgemeester en wethouders te Rotterdam, de rechtbank te Rotterdam en naar D66. Hierbij heb ik om het volgende opgemerkt met een verzoek daarbij:


Bronnen van staatsrecht … 

Veel burgers maar ook functionarissen komen in de problemen, ook ontstaan er gewetensbezwaren, maar ook zadelt de één de ander op met ‘schuld’ ofwel het verschuiven van persoonlijke verantwoordelijkheid. De mentaliteit en het puberaal gedrag van sommige lieden die zich voor volwassen en verantwoordelijk uitgeven en deze ‘managementtaak ambiëren’ in het bijzonder denken dat zij een staatsbeoefenaar kunnen zijn staat mij niet aan! Het is een ‘gifbeker’ …

 Graag spreek ik de burgemeester hierover in eigen persoon om ‘de’ rechtsgang en overige interne problemen te bespreken om daarin de structuur te verbeteren! Ook lijkt het mij geen slecht idee om met de procureur-generaal van de Rotterdamse rechtbank te spreken!

Daarnaast zou ik ook gaarne met mevrouw Ollongren willen spreken, bij voorkeur in het bijzijn van Zijne Majesteit om over deze binnenlandse aangelegenheden te praten teneinde ook de internationale problematiek op te schonen. Om met de woorden van Poetin af te sluiten: “Wij hebben een handelsvrede nodig.” – Bron: knack.be.nieuws/wereld/ …


Een kopie van Bewindvoering_04.05.2018 treft de lezer aan op http://www.speelman.org/rechtsstaat/bewindvoering/

Wanneer de burger steviger in zijn/haar schoenen staat – op eigen benen – heeft de ‘bewindvoerder’ minder macht! 

Ben ik een godsdienstbeoefenaar? Iemand merkte op dat het ondergeschikt dient te zijn aan de relatie. Het is dus geen kapstok en een vrijbrief …
Het is ter ondersteuning, geen instrument dat misbruikt wordt om te onderwerpen! Mannen mogen hier dan misbruik van maken, maar het karakter die aangeduid wordt met ‘de vrouwe Jesebel’ kan er ook wat van.

.. psychosociale ontwikkeling …   Niet iedereen wordt/is geestelijk volwassen …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION