Motie van wantrouwen

Geachte leden der Staten-Generaal, 

Er zijn allerlei parlementsleden die vragen om mijn stem, die vragen of ik hun ondersteun. Waarom zou ik? Na mijn schrijven d.d. 16 oktober 2015 liet de Nederlandse overheid mij vallen als een baksteen …

 In 2014 zag zelfs een 17 jarige dat zij niet kon bouwen op de overheid, op het landelijk bestuur, het gedecentraliseerde bestuur (gemeente Rotterdam) en ook niet op de ouder die de aanwijzingen van de overheid opvolgt. Door de problematiek waar leeftijdsgenootjes mee te maken hadden was haar dit al enkele jaren bekend. Hoe moet de jongere de problematiek oplossen, indien vanuit meerdere ministeries haar vader wordt geantwoord met ‘wij kunnen u niet helpen’, en de opdracht krijgt ‘het is uw individuele zorg’. 

Belastingfraude

Op 5 september 2018 ontving ik van één van de fracties uit de Tweede Kamer een e-mail bericht. Het volgende heb ik hierop geantwoord: Motie van Wantrouwen.

Wat ik in de Tweede Kamer zie, daar zou ik geen bedrijf mee willen beginnen, laat staan een land besturen in tijd van moeilijkheden. Toch zie ik koren onder het kaf …  mits goed begeleid kan ik daar wel iets mee bereiken!

 Beseft u dat mede hierdoor een hoogstpersoonlijke keuze als zelfdoding wordt bepaald? 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Algemene Zaken

  In Staatkunde, Nederland in drievoud  is sprake van maatregelen de verzorgingsstaat om te vormen. Deze maatregelen hebben direct invloed op het bestuur en het functioneren en zijn niet in overeenstemming met de voorwaarden van de democratische rechtsstaat. Men kan bedenken dat deze maatregelen een illegale afzetting van een regering. Een kleine groep van een instelling van de bestaande staat heeft kans gezien op burgerlijke wijze de afgezette regering te vervangen door een andere instelling.

Naar aanleiding van de reactie Ref.4009368 van de Rijksvoorlichtingsdienst (Ministerie van Algemene Zaken) heb ik antwoord gegeven: Ref.4009368_28.06.2018. Op te merken valt dat het beginsel van loyale samenwerking in de ambtelijke organisatie waarbinnen het gebruikelijk is dat ambtenaren namens de minister zaken afdoen niet binnen alle ministeries van kracht is.

 In de brief van 22 juni 2018 wordt mij tevens het volgende te kennen gegeven: “Ik doe dit namens de minister-president en geef daarmee ook zijn standpunt weer.”

Waar staat de burger wanneer en de minister-president en de ambtenaar zich niet naar de regels en voorwaarden gedragen? Ik ga dan ook andere stappen ondernemen omdat mij bekend is geworden dat dit ministerie niet functioneert! Daar betaald de bevolking niet voor, dit moge duidelijk zijn.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LIONFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail