Sociaaleconomisch misdrijf

Personen met een lage sociaaleconomische status worden vaker verdacht van het plegen van een misdrijf dan personen met een hogere sociaaleconomische status. Het verdacht worden van een misdrijf kan indirect wijzen op een bepaalde mate van sociale uitsluiting. Dit gegeven laat zien dat dat bij het begrijpen van financiële misdrijven vanuit een overheid of maatschappelijke organisatie […]