Rijgedrag Politie

Geachte lezer,

De politie heeft soms haast, maar ik zie ook regelmatig dat onder ‘normale omstandigheden’ de rijstijl te wensen overlaat. Nu kijk ik altijd goed uit en ‘tast’ de omgeving af, maar deze week heb ik (te) vaak mijn leven veilig moeten stellen in situaties waarbij de bestuurder van een politievoertuig een concrete bedreiging vormde, of ik zie hoe voor mij (nodeloos) in gevaar wordt gebracht.

Is het geoorloofd slachtoffers te maken en conflictsituaties tot stand te brengen om andere te voorkomen of escalatie daarvan te beperken? Mijns inziens schiet de politie dan haar doel voorbij en misbruikt de gezaghebber haar positie binnen de samenleving. Bevordert dit de relatie tussen de staat en de samenleving, een relatie tussen de overheid en de burger die gespannen is.

Wanneer ik de antwoorden lees van andere gezaghebbende, dan ontbreekt ‘gelijkwaardig contact’. Dit getuigt van een sterk autocratisch bestuur. Autocratisch leiderschap is een manier van leidinggeven die vooral gericht is op taken, niet zozeer op de medewerkers die dat mogelijk maken. Deze vorm is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland, een taak die een hoge orde kent!

Wanneer ik nadenk, en ik heb Risico Inventarisatie en Evaluatie (veiligheidsonderzoek) verricht, dan is een dodelijk ongeval altijd te relateren aan een aantal ‘near miss incidenten’ of ‘close call’.

Wanneer zij die de bevolking zouden moeten beschermen, een gevaar gaan opleveren voor de samenleving, dan is dit niet bevorderlijk voor de relatie tussen ‘hulpverleners’ en de bevolking. Ik hoop dat u zich hiervan terdege bewust bent en verzoek u dit bericht te circuleren.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

‘Het’ Ambitieniveau

‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’

Economie & Politiek: De minister blijft doordenderen met zelfrijdende auto.

Aldus het artikel in het Financieel Dagblad.

In het onderwijs kreeg ik een vacature te zien waarin stond “u volgt de ontwikkelingen binnen de sector.” Het ging hierbij om de ontwikkeling over de gehele breedte van de sector, van bestuurlijk belang.

Heeft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wel genoeg inhoudelijke kennis van de huidige stand der techniek, maar ook van de ontwikkelingen op de tekentafel? Na mijn opleiding als storingsanalist bij de Koninklijke Marine in 1991 heb ik binnen diverse organisaties verschillende ontwikkelingen als ook ‘conflict-situaties’ meegemaakt.
Eerder al had de Koninklijke Luchtmacht mij een voorstel gedaan om een hbo-opleiding te volgen. Na 2 jaar in dienst te zijn bij de Koninklijke Marine deed de Krijgsmacht andermaal een voorstel.

In de periode 2001 – 2005 werd ik geconfronteerd met fouten die een team ingenieurs maakte nadat de meeste ‘oudjes’ aan de kant waren gezet. Later werd ik bij het merk JLG met storingen geconfronteerd die het gevolg waren van nieuwe assemblage-technieken. Ondanks het feit dat leveranciers van merken als Manitou en Merlo dezelfde klachten bestreden kwam na ongeveer 3 jaar na voren dat het kwaliteitsmerk Danfoss (voorheen Sauer-Danfoss) een product leverde dat kwalitatief onbetrouwbaar is.
Bij JLG moest ik constateren dat diverse monteurs een verkeerde diagnose stelden, maar ook dat de verschillende componenten afkomstig van diverse fabrikanten elk hun eigen tekortkomingen hadden, maar die vanwege de verschillende gedachten ook niet altijd goed samenwerken, in het bijzonder wanneer in één van de componenten een storing optrad. Daar waar men dacht dat het naar een ‘veilige toestand’ wordt gebracht ontstaat een acuut gevaar, direct levensbedreigend.

‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’

In het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud staat over staatkundige ontwikkelingen als zijnde de relatie tussen staat en samenleving, geconcentreerd op de relatie staat en recht: “Voor een deel was deze ontwikkeling het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigenbelang door de diverse actoren.
Reeds bestaande problemen worden in toenemende mate zichtbaar, maar blijkbaar is men ongevoelig.

Enkele burgers zijn dan ook tot de volgende conclusie gekomen: “Deze situatie is – direct en indirect – volledig ontstaan door slecht besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal niveau.”

Ik betwijfel ten zeerste of mevrouw Van Nieuwenhuizen wel in staat is de essentiële vraagstukken zelfstandig te analyseren. De toekomst van de nationale verkeersveiligheid is in gevaar, maar eerder al hebben ik het ministerie gewezen op de ‘rechtsstaat’ en in het bijzonder de ten laste legging aangezien de wetgever de bestuurder aansprakelijk stelt! De wetgever legt deze verantwoording of besluitvorming weg bij het Europese Hof en laat daarmee na de kwaliteit van de democratische rechtsstaat te onderhouden (gelijkwaardigheidsbeginsel).
Wanneer men éénmaal gaat graven, dan komt de ene na de andere zaak aan het licht waaruit blijkt dat de volksvertegenwoordiging een directe bedreiging is voor democratie, rechtsstaat en individuele vrijheid.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LIONFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail