Constitutionele Toetsing

Heropvoeding leden der Staten Generaal

VASTBESLOTEN door deze bundeling van krachten de waarborgen voor vrede en vrijheid te versterken en de overige Europese volkeren die hun idealen delen, oproepende zich bij hun streven aan te sluiten,  – EU-WERKINGSVERDRAG

Geachte lezer,

Ik merk op dat de afgelopen decennia’s de uitkomsten van processen ofwel gevolgen van maatregelen worden bestreden en dat de bron – gebrekkige kennis van de moderne staat – niet wordt aangepakt, maar dat hier zelfs een verslechtering en zelfs een nonchalante houding is te bespeuren. De fundamentele problematiek wordt niet (meer) opgelost!

Ik heb het e.e.a. van een persoonlijke studie die ik vorig jaar ten tijde dat ik dakloos was ben gestart samengevat in CONSTITUTIONELE TOETSING waarbij ik opmerk dat de rechter juist door het artikel in de Grondwet gedwongen is om vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen te kijken. Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf.

Een gebrek aan functioneel bestuur draagt bij aan een groot deel van de huidige maatschappelijke problematiek en verstoring van de sociale relaties.

Waarom dit bericht? Ik verzoek het staatsgezag op alle lagen van bestuur om ook de eigen richtlijnen te onderzoeken en te toetsen maar ook te kijken hoe het binnen de (eigen) instelling gesteld is met de basiskennis zoals de basisregels die van belang zijn voor zowel de structuur als het functioneren van ‘de staat’ waarbij de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt, ongeacht de grootte en de complexiteit van het organisme.

Met vriendelijke groet,

Bijlage: Rechtsstaat ook voor kinderen

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION