De Financiële Huishouding

DNB gaat proberen de banken te hacken

Aldus berichtgeving door het Financieel Dagblad. Maar eerst het volgende:

DNB doet onderzoek naar de blockchaintechnologie: een innovatie met mogelijk verstrekkende gevolgen, ook voor het betalings- en effectenverkeer. DNB onderkent de nieuwe mogelijkheden diedigitale valuta’s bieden, maar ziet ook risico’s.  Virtuele Valuta – De Nederlandsche Bank

Een halve volt kan een 1 in een 0 veranderen (vice versa) …  1 bit kan duizenden zelfs miljarden aan valuta vertegenwoordigen. Recent bezocht ik de film ‘Tulip Fever’. Tulip Fever vertelt een verhaal over ware liefde en speelt zich af tijdens de tulpenmanie in Amsterdam tijdens de 17e eeuw. Een tijd waar tulpen meer waard zijn dan goud. Een Bubble …
In een Engelstalige artikel dat ik Tulip Fever heb genoemd ‘about love and speculation | about economic imperialism and economic mismanagement’ breng ik de strategie van de Nederlandse staat naar voren. Dit zal ongetwijfeld aanleiding zijn van diverse binnenlandse maar ook internationale conflicten indien men dit doorzet.

In Quote 500 staat een nieuwsbericht ‘Nederlandse belastingdienst maakte verkeerde afspraak, bitcoin kan nog veel verder stijgen’:
‘Goed nieuws voor de bitcoin-adepten: een baasje van Goldman Sachs heeft in een memo aan investeerders gezegd dat de koers van de bitcoin, ondanks de gigantische stijging van de laatste weken, nog verder op kan lopen. Daarnaast zien de bankiers ruimte voor verdere koersstijging en wordt er met geen woord gerept over een eventuele correctie.’  Foutje? Bedankt … 

Volgens Petra Hielkema van DNB, verantwoordelijk voor betalingsverkeer en marktinfrastructuur, zijn aanvallen op de financiële sector een dagelijks aangelegenheid. ‘Je moet constant op je qui vive zijn, altijd met de laatste ontwikkelingen meegaan. Omdat de deelnemende partijen aan Tiber de resultaten met elkaar delen, kunnen we de cyberweerbaarheid versneld vergroten.’   *Alsof vrouwen aan de top ons meer zekerheid geven …

Je moet constant op je qui vive zijn …  ‘Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen,’  ~  1 Samuël 18  Jaloezie, hebzucht, macht, hebberigheid en dergelijke! Eén man kan een vuur ontsteken, sociale relaties ontwrichten, de psychosociale (werk)belasting verhogen en de nationale en internationale ernstig in gevaar brengen.

In het Financieel Dagblad stond eerder in een nieuwsbericht ‘ING: Grootste dreiging komt van Amazon.’ Uit het artikel ‘Grootste Dreiging‘ mag duidelijk worden dat ik een andere kijk op de zaken heb. Ik heb mijn bedenkingen bij de zienswijze van economische visionairs …  ‘blinden’

Je moet constant op je qui vive zijn …  In het artikel ‘Koninklijke Financiën‘ waarin ik verwijs naar het bericht van de NOS dat de financiën van het Koninklijk huis als een doolhof en een mijnenveld wordt voorgesteld verwijs ik ook naar het volgende bericht in het FD:  ‘Nederland gevaarlijk bezig met massaclaims’. Hierin wordt ons bericht dat er sprake is van misbruik van het juridisch instrument, dat in de VS heel gangbaar is en nu ook oprukt in Europa.

Komt die dreiging nu wel van buiten? Is het niet zo dat de grootste dreiging  van binnenuit is – als de kanker – maar dat ‘de’ Nederlander blind en ongevoelig is voor hetgeen ze zelf te weeg brengt?

‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte er iets aan te doen’.

Valt het ons niet op dat intern de Staat afgebroken wordt? Eerst lijden gerenommeerde bedrijven als Fokker ernstige schade door mismanagement en in het bijzonder door het beheer: beheerders verrijken zichzelf en halen de onderneming leeg. Hetzelfde kan voor verschillende staatsondernemingen worden gezegd, maar ook voor de Nederlandse staat zelf.

'Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning, en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid! 
Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en een sterk gebod te maken.'  ~  Daniël 6   Hoogverraad

 

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION