‘De maakbare mens … ‘

Is er een onnatuurlijke toestand die mij verzekerd van mijn leven en lichamelijke integriteit?

Naar aanleiding van mijn brief d.d. 4 oktober 2018 aan meerdere overheidsfunctionarissen omtrent de doelstelling van de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 als het beschermen en verbeteren van de mensenrechten – gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog moesten in de toekomst worden voorkomen – en het onderwerp rondom vaccinatie heb ik de volgende reactie geplaatst op het artikel  ‘Vaccinatie ziekenhuispersoneel cruciaal in beperking gevolgen griepgolf‘ in Zorgvisie:

“Vaccinatie onder zorgmedewerkers kan de gevolgen van een volgende griepgolf indammen” is een mening, maar houdt niet noodzakelijk in dat het ook een feit is!

Inmiddels heb ik een brief gestuurd naar meerdere overheidsfunctionarissen over de wet en het recht. In de hedendaagse context van grond- en mensenrechten neemt de bescherming van lijf en leden een prominente plaats in. Eén daarvan is de bescherming van het leven en het biologische aspect daarvan. In artikel 11 van de Grondwet wordt o.a. begrip en functie toegelicht, ook de achtergrond, en daarin staat het volgende: ‘het recht op onaantastbaarheid van het lichaam’. Sinds 1983 ligt dit in de Grondwet verankerd. Echter, nu overweegt men in toenemende mate de klassieke als ook de sociale grondrechten te ondermijnen en daarbij Grondwet en bestuur.

Nog even en dan kunnen allen burgers die gevaccineerd zijn aanspraak maken op het recht. Dit is zowel voor het kind als voor de volwassene ter sprake.

In artikel 11 van de Grondwet staat in de toelichting “in de natuurtoestand is men niet zeker van zijn leven en lichamelijke integriteit.” Is er dan een onnatuurlijke toestand die mij verzekerd van mijn leven en lichamelijke integriteit? Inmiddels zijn er voor mij in de afgelopen 3 jaar kosten voor zorg gemaakt die in de tienduizenden euro’s lopen waarvoor ik alsnog geen baat bij heb gehad. Als dakloze was ik gedurende 2017 overwegend aangewezen op een natuurtoestand die ook in het stenen tijdperk veelvuldig voorkwam. Anderen die onder wat men noemt in een situatie verkeren welke meer zekerheid zouden moeten garanderen, zijn gestorven of ondervinden nadelige gevolgen.

“Meer algemeen wordt de bescherming van de lichamelijke integriteit in een liberale rechtsorde tot de kerntaken van de overheid gerekend, … .”

In mijn brief aan de overheidsfunctionarissen heb ik ook de volgende vragen gesteld: “Wordt het leven en ook de biologische aspecten daarvan wel beschermd, of wordt een Amerikaans multinationaal biotechnologisch bedrijf als Monsanto beschermd? Wordt het leven beschermd, of het Materialisme evenals het Kapitalisme?”

Waarom zou ik mij – bewust – mijn lichaam aan vergift blootstellen?

Groet, …