De Nederlandse Economie

Zoals de meesten van ons wel weten horen wij dat het met de economie de goede kant opgaat. Velen van ons merken daarvan totaal niets! Tijd om ook eens naar een Europarlementariër te schrijven: 

Beste heer,

Ik lees: “In mijn Europa scheppen we een aantrekkelijk klimaat voor investeren en ondernemen.” Echter, opgegroeid in (overwegend) de agrarische sector met daarnaast veeteelt en een groot deel in het loonwerk, heb ik daar ook andere ervaringen mee.

 Het onderstaande bericht heb ik ook op mijn website gezet: http://www.speelman.org/rechtsstaat/rot-18-3582-wmo15-gvz/. In het totale verhaal heb ik het ook over Krachtige Teams Bouwen. Nu merk ik op dat psychiaters nogal wat burgers schaden en dat de intensivering van overheidsinmenging voor veel burgers niet bijster goed afloopt. Mevrouw Ollongren heeft het dan wel over Vrijheid, maar voor velen is dit teruggedrongen. Heeft de D66 wel enig besef van de gevolgen die dit heeft voor de concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven? 

19 januari 2019 wordt ik, bij leven en welzijn, 50. Sta ik niet in de Kracht van mijn leven? Dan waarom is de interne rechtsorde dusdanig ingericht dat meer dan 10% van de bevolking kansarm dan wel kansloos is gemaakt? In Heiloo raken kinderen hun rechten kwijt nu het gezin op straat wordt gezet. Mijn bruto-uitkering is in de eerste 4 maanden van 2017 met ongeveer € 2.100 p/mnd gekort nadat ik op 3 januari uit huis ben gezet. Nadat in 2015 mijn draaglast bruto met ca. € 1.400 p/mnd is verhoogd is mijn draagkracht inmiddels met ca. € 1.900 p/mnd gedaald (bruto).

 De kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland is achteruitgegaan, in het bijzonder vanwege gebrek aan functioneel gedecentraliseerd bestuur (zowel in nationaal opzicht als in Europees verband). Ondanks het feit dat ik 28 jaar en 28 maanden inkomensbelasting heb afgedragen en ik nu sinds 1 februari 2018 in de bijstand zit, wordt ik met de problematiek en met lasten opgezadeld. En ‘ik’ zijn niet alleen! 1 op 10 huishoudens en het aantal neemt niet af, dat zijn ruim twee miljoen burgers. 

Ik zie drie grafieken! Dit geeft een beeld van de vervalsingen en uitbuiting. Bewindvoerders, incassobureaus, politie, justitie, zij hebben werk. Maar de uitvoerende macht berust op kracht, illegaliteit en repressie. Hieruit haal ik geen concurrentiekracht!

Doorgeslagen bureaucratie: Met één huishouden ging in 2006 een bedrag gepaard van tweehonderdnegenenzestigduizend euro (€ 269.000). Zet ik dit weg tegen 1 op 10 huishoudens, 2,2 leden per huishouden op 18,4 miljoen inwoners, dan is dit 1.200.000 x € 269.000 = 342.800.000.000, driehonderdtweeënveertig miljard achthonderdduizend euro. In mijn situatie tel ik er ongeveer 10, maar ik lees ook van een geval van 43 instanties, en in het voorbeeld waren het er 48. Laat ik het delen door 10, dan kom ik op 5 instanties uit. Dan nog kom ik uit op een bedrag van ruim 34 miljard euro voor zorg en dienstverlening dat er niet toedoet. In 10 jaar tijd is het er echter niet beter op geworden, zo hoor ik van de ervaringsdeskundigen. Hoe komt het dat de overheidsschuld, die is gestegen, niet in het grafiek is weergegeven?

Er wordt echter gezegd dat de gemiddelde schuld per huishouden € 100.000 bedraagt. Vermenigvuldig ik dit bedrag met 1,2 miljoen, dan kom ik op 120 miljard euro. Met de 440 miljard kom ik op 560 miljard, hetgeen betekent dat er per burger ca. € 30.000 aan schuld zou zijn. Met ongeveer € 30.000 aan onbetaalde rekeningen, doe ik het dus niet slecht.

Heb ik die schulden veroorzaakt, of is dit buiten mijn schuld tot stand gekomen? De Rijksambtenaar krijgt er 7% bij, terwijl ik deze maand met 49,61 ben gekort op de bijstandsuitkering (5,5 %). Op het aanvullende pensioen van zo’n duizend voormalige Europarlementariërs wordt klaarblijkelijk niet gekort. EU-parlement dicht gat in ‘absurde pensioenregeling’ parlementariërs. Mijnheer, ondanks dat mijn werkweken tussen de 48 en de 100 uur per week zijn geweest, onder zware omstandigheden, fysiek alsook mentaal, mijn pensioen is al ontvreemd.

De rekenkamer heeft een controlerende taak, maar wat is het belang daarvan?

Tot slot eindig ik met de woorden van een ander parlementariër zoals ik deze op het web tegenkwam: “In een snel veranderende wereld is een verenigd en democratisch Europa essentieel voor het behoud van onze vrijheid en kwaliteit van leven. Mensen mogen verwachten dat politici verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen.”

Waarom wordt er dan zoveel puin getrapt? Nu zit ik in de bijstand en heb inmiddels, na ervan verstoten te zijn geweest, toegang tot het internet. Maar in de 28 jaren dat ik een druk bestaan ‘genoot’, hebben de Parlementariërs maar wat gedaan, wie controleert hun?

Ik zie de verandering gaarne tegemoet, ook het beëindigen van onverantwoorde bestedingen et cetera.

Hoogachtend,

Verward … ? met een overheid dat zelf de weg niet wet, maar wel de richting meent te moeten gebieden … 

~Sheepish (Looking) LION