De Staatsbeoefenaar !!

aspecten van het staatsrecht

Wij kunnen ons afvragen wat de functie is van de overheid, de taken en de bevoegdheden, ook hoe het inmiddels is geregeld of ontregeld. Is er (al) sprake van een noodtoestand? 

Het probleemoplossend vermogen is het vermogen om te (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan kunnen komen om deze problemen op te lossen. Het probleemoplossend vermogen vraagt om vaardigheden als: signaleren, analyseren, oplossingsstrategieën bedenken, creatief denken, doorzetten, samenwerken, proactief zijn, evalueren en reflecteren.

Ik stel de Kamer en de ministers en staatssecretarissen dan ook vragen. Ook minister Bruno Bruins (VVD) die naast Hugo de Jonge (CDA) de scepter zwaait op het ministerie van VWS krijgt de kans en dus deel ik de kennis die ik heb opgedaan, nadat ik 16 oktober 2015 Zijne Majesteit wees op ‘De Verwaarloosde Staat’. 

Ik verwijs naar twee documenten: 
 – ZORG/LS/29.10.2018 – Functioneren van de staat en de ministers
 – ZORGVULDIGHEID/TK-LS/26.10.2018 – Promotieonderzoek naar de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. 

‘Samen werken aan goed openbaar bestuur’

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION