Armoedebestrijding & Schuldproblematiek

Om aan te kunnen geven hoe de armoede bestreden kan worden maar ook om uit te leggen dat dit binnen het huidige stelsel niet gaat maar dat er sprake is van een groeiende schuldproblematiek is het van belang om het een en ander uiteen te zetten. Zonder inhoudelijk uit te wijden over de persoonlijke ervaringen en onafhankelijke onderzoeken gedurende mijn leven waaruit ik aan een schat van informatie en ‘voorzieningen’ kan putten wil ik hier verwijzen naar drie studieboeken, zelfs vier:

Naast deze bronnen aan informatie en de lessen geleerd van de leerprocessen die het leven aan zich met zich meebrengt zijn ook de huidige ontwikkelingen van belang om uitleg te geven die betrekking hebben op de systeenkenmerken en de uitkomsten van dat proces.

  • Ten eerste een citaat uit de inleiding van het studieboek Grondbeginselen der sociologie waarin de term ‘systeemkenmerken‘ wordt gebruikt: “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geld voor het in dit deel bespro-ken onderwerp cultuur.”

Ten tweede een citaat uit het boek Staatkunde, Nederland in drievoud dat betrekking heeft op de rechtsstaat: “De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt.”

  • Post in bewerking
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *