Experts Vrezen …

Wat vrezen moeders?

In het AD van 6 december 3027 ‘Waarom de aanleg van glasvezel in Nederland stokt‘ staat het volgende:

Doordat KPN liever zijn bestaande kopernetwerk oplapt, dreigt de aanleg van supersnel glasvezelinternet tot stilstand te komen. Experts vrezen dat Nederland zijn wereldwijde digitale koppositie verliest.

Wat winnen wij wanneer wij de digitale koppositie behouden en verliezen onze kinderen of in dit geval misschien ‘het hoogste goed’ dat voor het functioneren van de staat vereist wordt ‘teneinde de menswaardigheid tot gelding te laten komen‘  ~ Gezag.

In Rotterdam zie ik moeders, maar ook vaders, naar de bibliotheek gaan en zij lenen of lezen daar boeken. Ook wordt er voorgelezen en wordt er samen met de kinderen aan ‘sociaal maatschappelijke activiteiten’ deelgenomen. Dit is niet alleen gezond voor de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen (en goed voor de menselijke organisatie van 2030) maar ook voor de geestelijke gezondheid!

Als Ervaringsdeskundige vrees ik dat wanneer de technologie ‘doorslaat’ wij het kind en hun toekomst verliezen. Dat doet het moederhart verdriet en pijn (en dat voel ik) – mijn ziel weet het wel!

Vanuit het eind van de jaren zeventig wordt steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en de omvangrijke overheidsinmenging nog wel doeltreffend en doelmatig zijn. Ten eerste zijn de kosten van de verzorgingsstaat hoog. De vraag is of we die kosten in de toekomst nog willen (en kunnen) dragen.

De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; …

 Misschien doen wij ‘mannen’ wel een groot plezier met een dure robot in het verzorgingstehuis, maar een moederhart? Mogelijk verbergen wij ons aangezicht uit vrees voor wat onze medemensen van ons denken of over ons gaan zeggen? Maar ook voor wat er misschien wel met ons gebeurt, hoe wij behandeld gaan worden?
‘t Is maar of wij voor het grote geld gaan of het ‘hogere goed’ – hetgeen diep van binnen schuilt.

Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel?

In het licht van des konings aangezicht is leven; …

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Sommige hebben zich met vele smarten doorstoken ...

In ‘Psychotherapie‘ spreek ik van ‘geestelijke machten’, van didactische werkvormen en van de therapeut. Uit ervaring weet ik dat praten met je naaste medemens en in het bijzonder met je (voor)ouders en/of kinderen maar ook en in het bijzonder door iets NIEUWS met ze te ondernemen en te beleven dat het de psychische gezondheid niet alleen bevorderd (versterkt), maar ook hersteld.

Moeten wij de snelheid op het digitale snelweg wel verder opvoeren? Het brengt ons wel dieper in het ‘Zorgmoeras.’ Willen wij daar onze jongeren (maar ook de ouderen) hebben? Is dit de eindbestemming die wij in gedachten hebben? Met 17 jaar hebben sommige jongeren al te maken met een burn-out. “Snel hè?”
Ik kan mij niet indenken dat u met uw zonen en dochters op die schadelijke weg voort wil gaan?

“Voorlichting loopt met u mee tot het Ravijn.” Op een gegeven punt kunt u niet meer terug, maar wordt u erin geduwd …  de massa houdt u niet tegen. Als land (eenling) kunnen wij HIER en NU nog uitstappen. “Of blijven wij in die ‘sneltrein’?”

en aan het hart der koningen is geen doorgronding …

‘t Is uw reis, u betaalt de prijs …  (en uw bestemming)

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *