‘Het’ Zwaard …

“Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.”  ~  Jesaja 59

Gaat ‘Het’ Zwaard uit om te doden en te roven of wordt ‘Het’ gehanteerd ter bescherming en ter verdediging? Met Zwaard wordt hier dan ook ‘het recht’ bedoeld en de vraag is dan ook of ‘Het’ Recht zegeviert?

Al is Israël ons als Koninkrijk ten voorbeeld gegeven in het bovenstaande verhaal, toch is het raadzaam om vooral ons eigen Koninkrijk te onderzoeken of wij ‘staan’ in de waarheid, of dat wij ‘wankelen’ in het gericht!

In allerlei berichtgeving komt naar voren dat ‘de Vorsten’ justitie maar ook andere instrumenten misbruiken en dat Zij (justitie) haar ‘Koning’ (Heer) heeft verlaten! Indien het recht dan ook niet wordt hersteld en de ‘Vorsten’ die hiervoor in het bijzonder verantwoordelijk maar bovenal medeplichtig aan zijn niet ‘te-recht’ worden gesteld blijven belangrijke oplossingen uit!
Een aantal ‘Vorsten’ zijn terecht gewezen en hebben de Verantwoording genomen! Een aantal ‘Vorsten’ denken nog steeds dat zij op eenzelfde weg voort kunnen gaan? Ik heb daarom nogmaals een brief aan Zijne Majesteit geschreven.

Of de afzonderlijke beweringen in deze brief geheel juist zijn zal nader moeten worden bekeken. Wel mag blijken dat het creëren van de schuldproblematiek een werkwijze is waar sommige geld mee (blijven) verdienen! Verduistering, afpersing, uitbuiting …    om maar een paar termen te gebruiken: ‘Misdaad van ‘de’ Hoogste Orde’.

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te doen!”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *