Politieke Instabiliteit

Daar waar destabilisatie op de loer ligt, zijn de Russen online actief

Sybrand Buma

CDA-leider Sybrand Buma pleit voor de oprichting van een Internetautoriteit. Deze waakhond moet online gaan surveilleren. Burgers kunnen zo beter beschermd worden tegen internetcriminaliteit en ontwrichtende beïnvloeding van buitenaf, stelt Buma morgen in een interview met deze krant.

Bron: Het AD

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Destabilisatie of gebrek aan politieke stabiliteit. Het zegt eerder iets over de zwakheden van onze eigen bewindslieden dan over een eventuele dreiging die van buiten komt. Wel is het zo dat men – vanuit die gedachtegoed – ‘muurtjes opwerpt’ en daartoe financiële middelen en mankracht nodig heeft.

Het is een gebrek aan vertrouwen en de angst die ‘spreekt’ dat men ernstig in gebreke blijft wanneer het gaat om de ondersteuning van de eigen economie. Men laat het overkomen als dat de economie goed draait – weinig werkloosheid – maar dat is slechts relatief en zelfs suggestief.

De vraag die wij onszelf moeten stellen: Waar bouwen wij aan?

Zoals ik in het bericht in het AD van 24 november 2017 lees stelt Buma dat de Burger beter beschermd moet worden tegen ontwrichtende beïnvloeding van buitenaf.

Persoonlijk heb ik te kampen met de ontwrichtende beïnvloeding van binnenuit – armoede en uitsluiting. In 2010 pleegde een kennis zelfmoord en kregen ook steeds meer burgers met ernstige psychische gezondheidsproblemen te maken.

‘Beledigende Onwetendheid’
In iets dat ik recent gepubliceerd heb onder de noemer ‘Top!‘ heb ik geschreven “Waarom zou ik beledigd zijn door onwetendheid van mijn medemens? Het getuigt van haar; niet van mij!”  Over het functioneren van het ambtelijk apparaat en de procedures die worden afgehandeld kan ik als ingewijd persoon uit eigen ervaring spreken. Eenmaal in dat circuit beland is de psychosociale werkbelasting hoog, zelfs overspannen. Ik ‘zie’ waarom burgers er voor kiezen om uit het leven te stappen, aan de drugs gaan, medicijnen aannemen et cetera.

Zorgbeheer (over de Verzorgingsstaat)

Op 16 oktober 2015 heb ik Zijne Majesteit  een brief aangaande ‘De Verwaarloosde Staat’. Namens de heer E. Bervoets heeft werd mij vanuit het (toenmailige) ministerie van Veiligheid en Justitie medegedeeld dat het mijn individuele zorg is. Ik de ellende en zij … ? Ik keer het liever om: De ellende en wanhoop van crisisgebieden opzoeken en van daaruit te werken teneinde het land te keren.

Daar waar destabilisatie op de loer ligt …

Jeanine Hennis Plasschaert

Volgens de CDA-leider wordt het tijd dat Nederland zich ‘wapent’ tegen de verspreiding van desinformatie uit bijvoorbeeld Rusland. Ook waarschuwt hij voor Russische fake-acounts die deelnemen aan discussies in Nederland op sociale media. Dat gebeurde volgens hem bijvoorbeeld bij het Kamerdebat waarbij Defensieminister Hennis moest aftreden.

Mijn verslag op LinkedIn: Zelf ruim 5 jaar bij de Krijgsmacht gewerkt en tweemaal een voorstel ontvangen om officier te worden. Buma, evenals Rutte, leeft in een waan. Ongezond, zelfs gevaarlijk … !

Een waanstoornis is een psychische aandoening waarbij een waan het op de voorgrond tredende symptoom is. De waan (of soms een combinatie van waanideeën) is meer dan een maand aanwezig en is niet-bizar van aard, dat wil zeggen dat de ingebeelde situaties zich in de realiteit zouden kunnen voordoen.  ~  Bron: Wikipedia

“Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen!”

En zo te zien staat er meer op het spel ….

Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk;

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *