Sociaal Incasseren

Rotterdam gaat mensen met schulden helpen

 Althans, dat is het nieuws dat RTV Rijnmond verkondigd!

Rotterdammers die in de schulden zitten krijgen meer hulp van de gemeente. Er wordt niet alleen gekeken naar hoeveel ze nog moeten betalen aan de gemeente, maar ook naar hoe ze in de problemen zijn gekomen en wat daar aan te doen is.

Lees het hele artikel.

‘Hoe ze in de problemen zijn gekomen en wat daar aan te doen is!’ Ten dele als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en daaruit voortkomend het uitvoeringsproces en beslissingen van justitie.
Het geheel gaat ‘Volgens Procedures‘ maar ook naar eigen visie/missie van ministeries waaronder justitie en die afbreuk doen aan wat aangeduid wordt als democratische rechtsstaat.

Het volgende bericht ontving ik op Kennisnet Jeugd:

 Ik herken veel in wat je schrijft. Ik vraag mij af of de professional voldoende tijd neemt voor zichzelf om te weten wat zij/hij zelf doet met de omgeving van de kwetsbare burger.

 Mijn ervaring is dat zij de omgeving van deze burger standaardiseren volgens hun norm en dat het voor de in de hulp gevangen burger een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.

De ‘professional’ voert taken uit die ingaan tegen het gezond verstand. De ‘professional’ schijnt het althans niet (meer) te gebruiken. Het gevolg is dat burgers die ernstig gehinderd worden in hun vrijheid om diverse zaken in eigen regie te doen niet alleen achtergesteld worden in het uitvoeringsproces van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en juridische procedures en besluitvorming door het justitieel instrument maar feitelijk van have en goed maar ook inkomen worden beroofd.
Daarbij komt het dat de rechter zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd en dat aan de eisen waarop van een rechtsstaat gesproken kan worden niet (meer) kan worden gesproken. De burger wordt niet (meer) beschermd en ook de democratie zelf niet.

Eenmaal beroof van vrijheid, gevangen (verstrikt) in een web van regelgeving, wordt de burger verder uitgebuit. Hetzelfde geldt ook voor ondernemingen. Er is hierbij sprake van willekeur, maar doorgaans kan gesteld worden dat de zwakkere ernstig tekort wordt gedaan maar hieronder ook enorm te lijden heeft. Ook is de psychosociale [werk]belasting in geval erg hoog, maar wel wordt er een prestatie vereist van de ‘in hulp gevangen burger’ voor wie het niet alleen een onbegonnen zaak is zich uit deze klem te bevrijden.
Als gevolg van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en een tekortkoming van het gedecentraliseerde bestuur hieraan om (afdoende) tegenwicht te bieden zijn veel burgers, huishoudens, ouderen maar ook jongeren kansen ontzegt.
Als gevolg van Uitsluiting wacht hen niet alleen Armoede, maar ook treft hun ‘Schuld’ [?] als gevolg van overmatige machtsuitoefening door overheidsambten.

 Gegeven de betekenis van een democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.  ~  Gezag

Over Het Functioneren van de Staat kunt u in het artikel in de kantlijn lezen dat ik niet erg tevreden ben met het functioneren van functionarissen die als CEO’s aangeduid kunnen worden.

bedrogen—cheated adj · deceived · duped adj · misled · framed · defrauded · swindled . om de tuin geleid

In 2010 zag ik aankomen dat ik bedrogen uit zou komen! Althans, die kans was zeer groot aanwezig. Ondanks de boze handel van mijn medemens was ik ingesteld op een ‘teleurstelling’. Mijn verwachting is uitgekomen (en daarin hebben zij mij jammer genoeg niet teleurgesteld ), het ging zoals te verwachten was ‘Volgens Procedures‘ – Praktijken die ik eertijds (nog) niet kon omschrijven, laat staan aantonen. Praktijken van complexe netwerkspelers van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen!

“De gemeente Rotterdam wil graag het geld binnenhalen waar ze recht op heeft”

Niet alleen Christina liep tegen dichte deuren aan. De 43-jarige Stathie herkent haar verhaal als geen ander. “Er was niemand die mij echt advies kon geven.” Zo leest het verhaal in het artikel ‘Rotterdam gaat burgers met schulden helpen’ – door Sociaal te Incasseren [?] aldus het artikel dat door Setkin Sies gedeeld wordt op Twitter.

Net als ik komt ook de gemeente Rotterdam bedrogen uit! Maar niet alleen de gemeente Rotterdam gaat bedrogen uit komen! Wat denkt u hoe het Rijk zelf bedrogen uitkomt met deze constructies die de toekomst van diverse burgers, maar ook gemeenten en diverse ondernemingen ondermijnt?

In verband met een situatie die is ontstaan heb ik in de aanloop op 16 oktober 2015 Zijne Majesteit bericht gegeven aangaande ‘De Verwaarloosde Staat’. Op 21 december 2017 heb ik GGN Mastering Credit bericht gegeven middels een brief CAK Wmo 2014 Zzv L.Speelman 21.12.2017 waarvan een kopie via e-mail naar diverse fracties van de Tweede Kamer is gegaan – ‘Openbaarheid van Bestuur’.

 Hoe komt het dan dat een ‘overheid’ dat van oordeel is dat ik als burger maatschappelijk ondersteunt zou moeten worden zelf hard aan een inspanningsplan moet gaan werken en ondersteuning nodig heeft wanneer het gaat om de Zelfredzaamheid?
Hoe komt het dat zij er in meer dan tien jaar (nog) géén kijk heeft op de achterliggende problemen?

“Er wordt meer gekeken naar de totale schuldenproblematiek en niet meer alleen hoe de rekening binnen te krijgen. Vaak liggen er meer problemen achter. De gemeente gaat doorvragen of er meer schulden zijn en of er sprake is van hulpverlening. Zo wordt er een verbinding gemaakt tussen het geld binnenkrijgen en schulden oplossen.” Aldus het artikel van RTV Rijnmond.

Ik ben dan ook niet alleen benieuwd naar hoe de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt, maar ook hoe men gaat voldoen aan de bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat. Ik ben ook benieuwd naar ‘het oordeel’ van de Hoge Raad en naar het nodige dat door het Parlement uitgevoerd moet worden!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *