Top!

Diversiteit Vrouwen

‘Als het een ander onderwerp was, waren veel leiders al lang ontslagen’
Voornemens te over. Toch is 'de positie' van vrouwen in Nederland weer verslechterd. Oud-brunel-cfo Bercan Günel is het beu en schreef een gepeperd boek. 'Beledigende onwetendheid is het'

‘Bercan Günel stelt nog net geen gevangenisstraf voor als bestuurders niet eindelijk serieus werk maken van diversiteit. Maar in haar boek We hebben al een vrouw maakt de voormalige chief financial officer van onder meer Brunel en oud-ceo van Schoevers Professionals korte metten met alle smoesjes van organisaties om niet eindelijk een evenredig aantal vrouwelijke bestuurders aan te stellen.’  Aldus een artikel zaterdag 18 november 2017 in het FD.

‘Beledigende Onwetendheid’
Goed, dan maar beledigend – alhoewel …  Waarom zou ik beledigd zijn door onwetendheid van mijn medemens? Het getuigt van haar; niet van mij!
Ik ben ontslagen, niet omdat ik het tegenhoud dat vrouwen een ‘gelijkwaardige positie’ betrekken, maar juist omdat ik de zogeheten topfunctionarissen hinder om met de eer en de winst er vandoor gaan terwijl anderen te lijden hebben onder de psychosociale belasting. Mede hierdoor – voortkomend uit regeldruk en prestatiedruk, maar ook de verwachtingspatroon van de ‘heersers in deze wereld’ – en ‘het gouden beeld’ dat de wereldbevolking wordt geschetst. Juist onder CEO’s is een hoge percentage dat voor zelfdoding kiest – juist omdat ze het niet langer aankunnen – maar ook onder jongeren is steeds vaker sprake van een burn-out. Een eerdere aanwas na de recessie van 2008 nam in 2012 af, maar aangezien de koers werd voortgezet zitten wij weer in een stijgende lijn.

Moeders moet er goed uitzien ; en de positie van de kleintjes? Pa heeft een voorkeur voor de grote jongens – aanzien!

‘De Positie Van …’
Over de financiën wil ik met de chief financial officer ook nog wel een boekje open doen! Over leiderschap ook nog wel: Vandaag de dag volg ik een aantal dames die leiderschapstrainingen geven. Indien ik dit op de kleuterschool had gehad had ik weggelopen – misschien wel gillend. Indien ik op mijn 20ste als onderofficier zulk gedrag had vertoond was er nu al veel meer geestelijke zorg nodig geweest dan nu. ‘Geestelijk Onvolwassen’

Riwal Hoogwerkers B.V.
Oké, ‘de’ financiën. In 2014 wordt ik tewerk gesteld bij een filiaal van Riwal Hoogwerkers B.V te Diemen onder Amsterdam. Mijn ‘geheime’ missie is dat ik er mede voor moet zorgen dat KLM als klant aanblijft. Als ‘geboren’ leider (met natuurlijk gezag) kon ik raden wat er speelde. De plannen verliepen anders en zoals ik al vaker had gedaan mocht ik de hete kastanjes uit het vuur gaan halen. Storingsmonteur of ‘frontline-ambassador’ ? – Ik laat de lezer kiezen.
Met diverse malen een al bekeken zaak een wending gegeven. De zelfdoding van een jonge vrouw echter had ik niet voorzien. Dit gebeurde in 2010 nadat ik diverse verzorgers en ‘geestelijken’ al had aangesproken op hun diagnose en de behandelwijze.

In 2011 wist ik wat er stond te gebeuren toen een andere vrouw eenzelfde behandeling stond te wachten.

Terug naar het verhaal bij Riwal Hoogwerkers B.V.  Dat het niet goed ging bij het filiaal was duidelijk. Veel personeel terneergeslagen, depressief en sommige met psychische aandoeningen. Het had gevolgen voor de bezetting en was van invloed op de kwaliteit van dienstverlening en totaal aan werkzaamheden. Dit zorgde ook voor onvrede onder de klanten. Op de kleintjes werd min of meer neergekeken, maar de ‘grote jongens’ werden middels financiële Incentives (prikkels) aanvullend gestuurd. Het filiaal had een negatief balans van 5%, toch schenen managers en accountmanagers het goed te doen.
Na in de buitendienst het vertrouwen te hebben gewonnen onder cliënten maar ook toeleveranciers – maar ook tijd – kwam ik (als intern middel om mij weg te werken) in de binnendienst te werken. Ik deed dit op geheel vrijwillige basis aangezien ik verstond hoe één van de andere collega’s met een gezin schade aangebracht zou worden. Ik had inmiddels geen gezin meer.
Het moraal onder het personeel veranderde en de bezetting nam toe. Minder interne kosten als gevolg dat het ziekteverzuim werd teruggedrongen, maar men kreeg ook meer plezier in het werk. Een paar weken een verademing nu iemand anders op de werkvloer leiding nam – al had hij andere verplichtingen die boven verwachting waar werden gemaakt (de ‘voorganger’ was het niet gelukt).
Uiteindelijk was iedereen gesterkt en ook psychisch weer gezond. Er was een positief bedrijfsresultaat van 10%. Mede doordat ik mijn ervaring en kennis die ik in de negen voorliggende jaren binnen het concern had opgedaan deelde.

Er was voor mij (on diverse redenen) geen plaats meer binnen de organisatie en heb het ontslag aanvaard.

Omdat het om de eigen portemonnee ging, maar ook om de macht en het aanzien werd een leider ontslagen!

IJverzucht (jaloezie), miskennen, vriendjespolitiek en dergelijke. Aangezien ik niet meedoe aan praktijken – zoals manipulatie en vuil gewin (intriges) – was ik eerder al uit de pinkstergemeente gezet en had mijn ‘partner’ het gezin verlaten. Ik werd het doelwit …

Financiën
Ten gevolge van ontwikkelingen die al ruim veertig jaar duren – en waaraan ik in mijn onwetendheid heb meegewerkt of althans de ruimte aan heb gegeven – zit Nederland in een situatie waarin zij nu verkeerd. Zie ook ‘Volgens Procedures‘.
Zoals ik onder Riwal Hoogwerkers B.V. bekend heb gemaakt is er een verschil in het balans van 15%! Dit in het bijzonder door vooral aan de Human Resources de nodige zorg en aandacht maar ook aan de ontwikkeling te besteden. De kosten voor ‘de’ Zorg maar ook voor ‘het’ onderwijs namen af doordat het sociaal welzijn verbeterde en doordat kennis en ervaring werd gedeeld. ‘Familie’

‘Kosten voor de Verzorgingsstaat’
Over ‘de verhouding met de consumenten van beleid. Bijvoorbeeld: door het introduceren van een eigen risico – de verzekerde draagt zelf een deel van de kosten’ uit het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek maar ook de kosten van de Verzorgingsstaat en de vraag of wij deze nog langer kunnen en willen dragen, over de regelingen die weinig doeltreffend lijken en de fundamentele problematiek die niet (meer) wordt opgelost valt nog het nodige zeggen:

Rechtszaak
In een ander artikel in het FD van zaterdag 18 november wordt 3,5 jaar cel geëist om fraude bij ZSV. Wat moet er dan gevraagd worden voor ‘de tol’ – de keuze van een jonge vrouw die de hoop verloren heeft?

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.  ~  Grondbeginselen der Sociologie

Ook de Bijbel geeft het een en ander te verstaan over het functioneren of in het bijzonder het disfunctioneren van het staatsgezag! Wien doe ik recht door te straffen en te vergelden? Hiermee wordt het recht niet hersteld, komt de menswaardigheid niet tot gelding en verlies ik ook al win ik één zaak.

‘In Positie’
Over ‘Toch is de positie van vrouwen in Nederland weer verslechterd’ heb ik het volgende mede te delen: “Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn!” en met wat ik lees in het FD van zaterdag 18 november 2017 over de voorlichting van een aantal ‘prominente vrouwen’ dan denk ik dat het kind met het badwater wordt weggegooid …
Ik zie veel schrijnende gevallen van ernstige psychische zorg in de samenleving – en zelf ‘bivakkeer’ ik onder daklozen – en in de psychologie veel vrouwen die mannen behandelen of ze kleine kinderen zijn (terwijl ze nog niet weten hoe zij een kind moeten opvoeden) maar vooral binnen hun eigen ‘referentiekaders’ kijken hetgeen de Volksgezondheid géén goed doet! Het studieboek ‘Grondbeginselen der Sociologie’ geeft ook te kennen dat sociologen en psychologen hun eigen referentiekaders hanteren en in de praktijk komt naar voren dat psychiaters en psychologen veelal probleemgevallen zien. In de werving en selectie van personeel scoorde men begin jaren negentig 1 op 6 – d.w.z. 1 op 6 psychologen stelde een vraag buiten ‘de’ onderzoekskaders en vond het juiste antwoord. In de afgelopen 7 jaar heb ik er onder de beroeps 1 aangetroffen die herkende dat er fouten worden gemaakt en 1 onafhankelijk arts die voor de overheid onderzoek verricht die voldoende kennis en ervaring heeft en die ik als deskundige kan vertrouwen. Dusdanig van belang voor het functioneren van de staat die vanwege de specifieke functies aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen!

Over mannen
Het is onder de ouderen niet de onwetendheid, maar de onwil en ook de angst. Angst om toe te geven dat er fouten worden gemaakt en in het bijzonder vanwege de ‘rechtsvervolgingen’. Ook is er sprake van trots, angst om het verliezen van hun positie/status, maar ook ijverzucht (jaloezie). En ja, er is gelogen. Maar wie merkt het? Wie kan ons wat aandoen? Hoogmoed …

‘Onze Positie’

‘Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen’

Hoogachtend,  ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *