Volgens Procedures …

Deze afspraak, een zogeheten ruling, is niet voorgelegd aan het speciale team dat bij de fiscus de afspraken met multinationals behandelt. Aldus het artikel in het FD. Voor ik inga op dezeĀ ruling vermeld ik eerst iets over het huidige beleid en de daarmee gepaard gaande verdere bureaucratisering en het terugdringen van de discretionaire ruimteĀ (beslissingsvrijheid). Ook … Continue reading Volgens Procedures …