Zorgbeheer (over de Verzorgingsstaat)

Na 25 maanden en nog 3 maanden te gaan komt de bijstand naderbij. Hoe komt het? Hoe kan het gebeuren dat arbeiders na bijna 30 jaren van arbeid in de bijstand terechtkomen? “De rekenkamer doet ten behoeve van de gemeenteraad en de burgers onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door … Continue reading Zorgbeheer (over de Verzorgingsstaat)