Knelpunten van de Jeugdwet

Het bericht aan cda@tweedekamer.nl op 22 juni 2018:

Geachte lezer,

Veel jongeren zien een muur op zich afkomen wanneer ze in aanraking komen met de maatschappelijke dienstverleners en met jeugdzorg te maken krijgen. Sommige raken daardoor dus ook ontheemd. De kans je (eigen) toekomst uit te stippelen, economisch onafhankelijk te worden en individuele vrijheid te genieten is velen niet gegund! Voor sommige is het beter dan dat het thuis was, maar het is nog steeds niet gezond! Het is voor velen ook schadelijk voor de geestelijke gezondheid, mede doordat binnen de opvang de verzorger een gedragsstoornis heeft en er geen goed personeelsbeleid is. Er is een gebrek aan leiders en een overdaad aan managers die hun eigen hachje redden en goed in woord en geschrift zijn; misleidend.

Desinformatie is opzettelijk misleidende informatie verspreiden. Deze wordt publiekelijk bekendgemaakt of uitgelekt door een overheid, onderneming of andere entiteit om te voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen. (Binnen de Nederlandse Verzorgingsstaat de organisatiecultuur)

Je wordt gevangen gezet, in het bijzonder die zwak zijn van geest. Gedachten, emoties, gevoelens, et cetera, ze worden door de zorgaanbieder geveinsd, van de zorgvrager beïnvloed. De zwakkere verliest de autonomie en zelfbeschikking. De financiële ruimte is er ook niet. Ook Het Baken verdiend hier geld mee en een riant pensioen. Minister Hugo de Jonge heeft dit niet ingezien toen hij wethouder was? Hij weet ook niet van gezag handhaven! Gezaghebbers weten de koers niet, maar gaan hun eigen weg. Al tien jaar boeren we achteruit. In feite al langer, maar de laatste tien jaar worden de gevolgen in toenemende mate zichtbaar.

De problematiek verleggen en de schuld wegleggen bij de burger is een interessante manier van bestuurshandelen, maar het heeft vel weg van de leer van Bileam die het volk deed ‘zondigen’. Inmiddels heb ik begrip van de Bijbel, iets dat theologen mij nooit gegund hebben. Althans degene die zich merendeel zelfs weiden: Ezechiël 34: systeemkenmerken. Ook vallen mij de ongeschreven regels van het staatsrecht en bestuursrecht hierin op.

Wanneer men denkt de wet te kunnen hanteren, dan dient dit ook met recht te geschieden. Dit laatste doet men niet, ook rekent men ongenadig af met gedupeerden. Waar is de redelijkheid en billijkheid? In reactie op de brief aan Zijne Majesteit is mij namens E. Bervoets vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat het mijn individuele zorg is. De “Verwaarloosde Staat” zou een persoonlijke zaak zijn, zo werd het afgedaan. 3 januari 2017 was ik dakloos.

Niet alleen jongeren, ook ouderen en 1 op 10 huishoudens hebben die zekerheid: de onzekerheid hangt als een zwaard boven het hoofd: http://www.speelman.org/overeenkomsten/een-sluipmoordenaar/  Ik zou mij als burgemeester of monarch of als volksvertegenwoordiger (het hoogste ambt) niet gelukkig mee prijzen! De vraag is: “Wat en hoe snel gaat hierin verandering komen?”

Hoogachtend,

Lambert Speelman

Bijlagen:
MO20_B&W010-LS_22.05.2018
GEZAG_25.06.2018_Web

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail