O&O ~ Het Sociaal Beleid …

Ruim 50.000 meer kinderen naar opvang

Ik lees in het bericht van 16 oktober 2017 op de webpagina van de Rijksoverheid het volgende:

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’

Alsof de ouders geen kwaliteiten te bieden hebben? De Minister heeft ook maar wat gehoord en beseft niet hoe belangrijk de eerste jaren zijn voor zowel de ouders als het kind m.b.t. de sociale en geestelijke ontwikkeling. De ouders hebben hierin van nature de leiding (althans, zo zou het moeten zijn). Aan gebrek aan inzichten  in sociale relaties en kennis van de psychosociale organisatie dan ook geen gemis?

Kinderen in’t gevang, mannen en ouderen zonder baan en vrouwen die het geld moeten gaan verdienen om wie of wat te onderhouden? Een alsmaar duurder wordende Verzorgingsstaat?

Toen ik begin jaren tachtig naar het voortgezet onderwijs ging nam ik waar dat de beweringen die de heer Asscher (naar schrijven) oppert helemaal niet kloppen met de werkelijkheid en ook later in het leven waaronder mijn tijd bij de Koninklijke Marine is gebleken dat velen met name met betrekking op de algemene ontwikkeling een achterstand hebben en derhalve vraag ik mij dan ook af waaraan hij dat meet of toetst?

Mijn dochter is inmiddels 21, maar steeds heb ik waargenomen dat de kwaliteit van het onderwijs sterk achter blijft ten opzichte van hetgeen ik in de jaren zeventig en tachtig zelf heb ontvangen. De didactische vaardigheden zoals ik die bij de hoofdmeester van de basisschool heb mogen waarnemen heb ik zelden terug gezien in de samenleving. Dat kwantiteit voorop staat is bijna in alles terug te zien en de ruimte die nodig is voor kwaliteitsverbetering wordt nagenoeg niet (meer) gegund!

In het bedrijfsleven heb ik meermaals ervaren (een persoonlijk onderzoek) hoe belangrijk het is om je als een vader over een zoon te mogen ontfermen belangrijk is voor de overdracht van kennis en ervaring maar minstens zo belangrijk voor de sociale en geestelijke band. Die band ontbrak er met mijn vader …

Ik merk op dat werk al geruime tijd voorop staat en dat die race om maar meer geld te verdienen de economie steeds meer schade toebrengt. In paragraaf 9.6 van het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek wordt het volgende gesteld: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen”. Zijn die afzonderlijke bedenkingen wel juist? Of lopen wij een gouden beeld achterna dat helemaal niet die rijkdom biedt als wij voor onze ogen hebben? Is het geen zeepbel die alsmaar groter wordt en op springen staat?

Ook bij jongeren is er steeds vaker sprake van een burn-out en andere psychische aandoeningen! Is er wel sprake van echte hulp? En daarnaast, ik liep korte tijd mee als vrijwilliger als taal hulp en kom tot de ontdekking dat een NT2-docent die al tientallen jaren Nederlandse les geeft spreekt over een stoplicht in plaats van een verkeerslicht (en zo staat het ook in vele boeken).

Meneer Assher, Minister …  hoe dienstbaar bent u eigenlijk? Ik heb het als hinderlijk ervaren om mijn dochter in zo’n achterblijvende omgeving te stimuleren en haar een gezonde ontwikkeling mee te geven. Het heeft ons beide wel sterker gemaakt! Daarnaast moest ik familie, collega’s en anderen helpen om (weer) uit de psychiatrie te halen en ondersteun ik maatschappelijke organisaties, al ben ik ten gevolge van regelgeving en het beleid vanuit het Rijk en gebrek aan inzichten door andere organisaties en overheden met ‘schuldproblematiek’ geconfronteerd en ben ik dakloos …

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een reddingsplan nodig!

 

Hoogachtend, the ~Sheepisch (Looking) Lion

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *