GZ-psycholoog Verzuiminterventies

De Schijn van samenwerking met de bevolking:
GGZ, de gemeentelijke instelling Rotterdam, Matchpartner …

‘een multidisciplinaire, gedragsgeoriënteerde methodiek’

Mij wordt bij het solliciteren gevraagd, of ik geen Robot ben. Zelf gedraagt de organisatie zich, onpersoonlijk, als een Robot …
Interventie met mensen? Matchpartner zou net zo goed een malafide bedrijf kunnen zijn, gevestigd in bijvoorbeeld Rusland. Ik stuur de heer De Haan daarom het volgende bericht:

Geachte heer De Haan,

Mogelijk heeft u ooit de uitdrukking gehoord, “IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens”?

Volledige en betrouwbare zelfkennis kan slechts dankzij de omgang met anderen verkregen kan worden. Steeds meer burgers hebben te maken met aanpassingsstoornissen en kunnen de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven niet (meer) aan. Al snel hoor je zeggen, “Die persoon moet opgesloten worden!”

In 50 jaar is de samenleving veranderd, zich anders gaan gedragen, mede door wetgeving die vanuit de samenleving en in het bijzonder door psychiaters en geriatoren tot stand zijn gebracht. Een ‘onbeduidend wetje’ dateert al uit 1982, vlak voordat de zogenaamde sociale grondrechten in de Grondwet zijn opgenomen (artikelen 18 t/m 23). We leven in een maatschappij, waar ‘geld gemaakt’ moet worden. Kinderen, moeten geld opbrengen; arbeiders, moeten geld opbrengen.

Leren wij nog, voor elkaar te zorgen?

Ik keek naar de vacature, dacht een motivatiebrief te schrijven. Echter, ik log in, en klaar …  Ik heb dan nog even de oude cv vervangen. Om een motivatiebrief wordt niet eens gevraagd. Ik heb het idee, dat ik dan bij voorbaat ben afgeschreven.

“Bij veel verzuimklachten speelt gedrag een niet geringe rol”

Hoe zou u erover denken, dat ik maar een programma schrijf, die voor mij dagelijks een sollicitatie verstuurt? Zo lekker, onpersoonlijk, lekker, niet sociaal …  Sociaal zijn, levert niets op … 

Om eerlijk te zijn, trekt het mij niet (meer) om met Matchpartner zaken te doen. Niet mijn Match, niet mijn ‘sociale’ partner!

Groet, ~Sheepish (Looking) LION

Motivatie: GZ-psycholoog Verzuiminterventies
Begeleidende brief: 18MO05525
Curriculum Vitae