Het Nederlandse Zorgstelsel

“U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.”

Aldus de reactie vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: DCo-177456_reactieVWS_blad-1.2_13.06.2018. De Directie Curatieve Zorg.

Ik vraag mij af of ze in Den Haag stilstaan bij het feit dat er meer armoede ‘heerst’, dat het aantal huishoudens dat te maken heeft met problematische schulden in de afgelopen 8 jaar sterk is gegroeid en dat er meer jongeren zijn ontheemd. Ook is er een wachtlijst ontstaan voor mensen die met psychische en psychosociale problematiek te maken dankzij de situatie die door onjuist geachte bestuurshandelingen (mede) tot stand worden gebracht, onderhouden, maar ook versterkt.

DCo-177456_reactie-op_28.05.2018_13.06.2018_Web
MO-78952164_18.06.2018_Web
Aanbouwing-Grondwet-1983_18.06.2018_Web

De nalatenschap van het Rijk aan gemeenten: een lichaam in staat van ontbinding. 

Ik ben benieuwd naar wat de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’ heeft te zeggen …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION