Het UWV – Voortgang Eigen Bedrijf

ZELFSTUDIE: Als staatsbeoefenaar zul je, althans zo denk ik, de staat – wat overigens een gecompliceerd organisme is – wel voor jezelf inzichtelijk moeten maken maar ook onderhouden. Hoe anders laat je de organisatie en de samenleving die daarvan (sterk) afhankelijk is functioneren en de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komen? 

In dit verhaal, een kijkje in de keuken van het UWV-werkbedrijf: 

Het UWV, voorheen GAK genaamd ….                     Juni 2016, 21 jaar later

Op 17 mei 2016 ben ik de afspraak met de medewerker van het UWV misgelopen. Blijkbaar heeft hij nog iets in de werkmap gezet … maar ik heb zoveel post-vakken en de overheid geeft er steeds meer bij, dat ik weleens een postvak mis ….

De telefoon heeft niet gerinkeld! Niet vreemd gezien de houding van de medewerker zoals ik bij onze eerste ontmoeting heb moeten constateren. Ongeïnteresseerd en achteloos taken afvinken …     niet erg behulpzaam.

“Ook weer gedaan en mijn taak zit er weer op” moet hij haast wel gedacht hebben.

“Anders had hij op 17 mei wel de moeite genomen om te bellen” denk ik.

Vandaag, 29 juni 2016, liep ik binnen bij het bedrijfsbureau van het UWV aan de Schiekade in Rotterdam, en trof een andere ‘setting’ aan dan voorheen.

“Wat is de strategie of policy vandaag de dag?” vroeg ik mij af!

Voorgaand zijn er klachten geweest. Hun over mijn gedrag en ik over hun gedrag en agressieve houding. “Agressieve dumping van arbeidskracht … “

En aldus: Ik werd ontvangen, melde waarvoor ik kwam en ontving een nr. [036]

Er werd mij koffie aangeboden en gebracht door een dame en nadat het nummer verscheen kon ik mij melden bij balie 30 voor een voortzettingsgesprek met een andere medewerker.

Ik legde hem mijn situatie uit, althans daartoe deed ik een poging. Het vond geen gehoor! Hij greep naar het verleden en naar de confrontatie die in het verleden plaats heeft gevonden en nam een dreigende toon aan. Ik wilde verder, ik zoek een oplossing voor de situatie.

“Wij bieden geen oplossingen meneer” was het antwoord van de medewerker.

Hij stelde het volgende voor: Of hij deed opstappen of ik zou opstappen. Ik gaf te kennen dat ik gekomen ben om tot een oplossing te komen en niet voornemens was te gaan dan dat hetgeen waarvoor ik kwam tot stand zou zijn gekomen.

De medewerker stapte op en verdween achterin door een deur.

Een andere vrouw stond op, zei dat ze niet wist waar het over ging, maar verzocht mij te vertrekken en zo werd mij de deur gewezen. Ik heb mijn koffie opgedronken en ben gegaan.

De bewaking die eerst niet te kennen was, stond al nabij …. !

Mijn eerdere conclusie moet ik helaas bevestigd zien worden:

 • een wankel sociaal beleid dat zeker onder de maat is
 • geen juiste inzet arbeidskracht
 • het UWV draait al 21 jaar ten laste en ten koste van de arbeider en brengt schade aan de Nederlandse Economie
 • misbruik van haar positie
 • medewerkers zetten aan tot enerzijds depressie en anderzijds tot agressie (afhankelijk van hoe de persoon reageert en zich in zijn eer aangetast voelt of volkomen gevoelloos is geworden door jarenlange mishandelingen op geestelijk en emotioneel gebied)
 • geen serieuze interesse van het management richting haar klanten

‘Luie interventies’ en de impact daarvan … 

Op 20 november 2015 heb ik omtrent Sociale & Maatschappelijke Ontwikkelingen mij gericht tot Zijne Majesteit de Koning middels een brief geadresseerd aan het Kabinet van de Koning. Hierbij heb ik een open sollicitatie achtergelaten om bij de overheid een vaste functie te mogen betrekken. Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning werd de brief ter behandeling in handen gesteld van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aldus bericht van de Directeur van het Kabinet van de Koning.

Het antwoord van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was gelet op mijn verwachting niet teleurstellend maar, zoals verwacht, ver beneden peil. Sociaal gezien niet erg hoopgevend voor de Sociale & Maatschappelijke Ontwikkelingen omtrent Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 Voortgang Eigen Bedrijf ….

Gelet op alles wat er gebeurt en is gebeurd gaat het niet goed met de voortgang van het bedrijf Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarnaast zit ik nog op een oplossing te wachten die bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie vandaan dient te komen of bij de Hoge Raad. 

Voortgang Staatsbedrijf Nederland …

Op 13 mei 2016 schreef ik Zijne Majesteit de Koning persoonlijk een brief met daarin:

Kenmerk:      Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Betreft:          De Verwaarloosde Staat – Staande voor een afgrond

Ook de ontwikkelingen binnen de EU geven te denken, denk daarbij aan Brexit.

Daarnaast lees ik in de krant dat de energiesector hogere topsalarissen eist …

Ik ontving net ook nog een telefoontje met betrekking tot incasso omtrent de energierekening …   Hebben ze na een half jaar nog steeds niet het juiste adres in het systeem staan bij Essent en dat na diverse telefoontjes met Essent, Nuon en Stedin ….  Weten zij nog wat ze doen?

Moi … Ontslagen met een maandsalaris van omtrent € 3000 per maand bruto, een technisch specialist, troubleshooter bij uitstek, schaal G …  (te duur? NEE !!! Ik trok een werkbedrijf de afgrond uit samen met het personeel en de manager ging er met de eer vandoor!

Daarnaast mag ik door uitspraak van de rechters, de inhaligheid van de banken en verzekeringsmaatschappijen, op last van de wetgever, de beslissingen van de lokale overheid en de inhaligheid van de energiebedrijven en woningcorporaties 52 weken 60 uur p/w werken om mijn lasten (hun paleis) te betalen. – Sociaal Nederland ten TOP …. en het kind krijgt de rekening!

Deze publicatie is mede tot stand gekomen door en in samenwerking met de volgende (sociale) partners:

 • De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • de minister van Veiligheid en Justitie
 • de Energiebedrijven Essent, Nuon, Stedin, TenneT en Gasunie
 • concern directeur Maatschappelijke Ontwikkelingen Rotterdam
 • Het Bedrijfsbureau UWV aan de Schiekade te Rotterdam

Daarnaast is er door de overheid volledig beslag gelegd op mijn inkomen / uitkering en dreigt na [036] jaar hard te hebben gewerkt het doek te vallen ….

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION