Algemene Zaken

  In Staatkunde, Nederland in drievoud  is sprake van maatregelen de verzorgingsstaat om te vormen. Deze maatregelen hebben direct invloed op het bestuur en het functioneren en zijn niet in overeenstemming met de voorwaarden van de democratische rechtsstaat. Men kan bedenken dat deze maatregelen een illegale afzetting van een regering. Een kleine groep van een instelling van de bestaande staat heeft kans gezien op burgerlijke wijze de afgezette regering te vervangen door een andere instelling.

Naar aanleiding van de reactie Ref.4009368 van de Rijksvoorlichtingsdienst (Ministerie van Algemene Zaken) heb ik antwoord gegeven: Ref.4009368_28.06.2018. Op te merken valt dat het beginsel van loyale samenwerking in de ambtelijke organisatie waarbinnen het gebruikelijk is dat ambtenaren namens de minister zaken afdoen niet binnen alle ministeries van kracht is.

 In de brief van 22 juni 2018 wordt mij tevens het volgende te kennen gegeven: “Ik doe dit namens de minister-president en geef daarmee ook zijn standpunt weer.”

Waar staat de burger wanneer en de minister-president en de ambtenaar zich niet naar de regels en voorwaarden gedragen? Ik ga dan ook andere stappen ondernemen omdat mij bekend is geworden dat dit ministerie niet functioneert! Daar betaald de bevolking niet voor, dit moge duidelijk zijn.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail