MONETAIR BELEID

Hier volgt een e-mail bericht aan een Bewindsvrouwe:

Geachte mevrouw,

Ik lees “fractievoorzitter/raadslid en woordvoerder Veiligheid, Jeugd, Financiën.” Ik heb persoonlijk mogen ervaren hoe regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en tevens het doen en laten van de gemeentelijke instelling en in het bijzonder het Monetair Beleid in totaliteit zoals deze o.a. door de wet wordt voorgeschreven niet alleen leidt tot de totstandkoming van schulden, maar ook tot huisuitzetting op 3 januari 2017. Uitsluiting van deelname aan het maatschappelijk verkeer tot gevolg. Noodgedwongen moest ik een beroep doen op het Wmo en heb ik 25 januari 2018 een huurcontract kunnen tekenen. Zoals het beleid ook nu uitgevoerd wordt is betrouwbaarheid in het maatschappelijk verkeer nog niet in zicht. Dit beïnvloed het functioneren en de inzetbaarheid.

6. Bescherming, jaarrekening en wanbeleid

Inmiddels zijn 12.000 jongeren dakloos, hebben 1 op 10 huishoudens te maken met problematische schulden en worden veel burgers schulden toegeschreven. De kosten van de verzorgingsstaat zijn hoog a.g.v. het Monetair Beleid en de schadelijke gevolgen die dit voor de samenleving of althans meerdere leden daarvan tot gevolg heeft.

Sociale onzekerheid, onrecht, geestelijke mishandeling et cetera. De beschermheren en -vrouwen, zij zijn een concrete bedreiging en direct gevaar voor de samenleving. Kortom, ik heb het over het wanbeleid van de Nederlandse overheid.

In het boek 1 Samuël valt een (dis)functionerend patroon te ontdekken en dat heb ik getracht te vertalen naar de hedendaagse of moderne staat, een gecompliceerd organisme. In één van de bijlagen (conflictscheiding) leest u daarvan, de overige bijlagen zijn m.b.t. de doelstellingen die vanwege de maatregelen die de overheden treffen concreet bedreigd worden (ondermijning van Grondwet en bestuur).

Ik hoop dat u iets met de informatie en de uiteenzetting kunt, evenals het doorgestuurd bericht aan stichting Veilige Haven.

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie,