Multi-probleem-Zorgstaat

Hoe doorgeslagen bureaucratie tot willekeur leidt: 

Ik las dit artikel – maar ben al geruime tijd met dit fenomeen bekend – en heb een zorginstelling met het predicaat christelijk te zijn het volgende e-mail bericht gestuurd:

Geachte lezer,

 Ik citeer: “ Een gezin waarmee zich 48 (!) verschillende instellingen bezighielden. Kosten: 269.000 pj. Het probleem? 6000 niet-saneerbare schuld. ‘..men verweet hem dat hij niet met geld kon omgaan, nadat ze zelf gezamelijk een bedrag van 6 nullen hadden uitgegeven’.”  Hoe doorgeslagen bureaucratie tot willekeur leidt: https://www.brainwash.nl/bijdrage/hoe-doorgeslagen-bureaucratie-tot-willekeur-leidt

“Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur. Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.” 

– Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

 Het is mij al geruime tijd bekend dat er gebrek is aan functioneel gedecentraliseerd bestuur. De (dis)functionerende patronen zijn al geruime tijd herkenbaar. Bijbelse geschiedenis had ik onderzocht, maar inzichten in een gecompliceerde organisme als de moderne staat is moesten worden verkregen om tot de kern door te dringen. 

 Nu kan een maatschappelijke dienstverlener wel denken gezag en heerschappij te hebben, maar dan zijn jullie niet veel intelligenter dan het leger dat Elisa kwam halen (2 Koningen 6: 10 – 13). Indien men van mening is dat men mij sociaal onrecht moet doen (ontzegging), dan getuigt het van jullie tekortkomingen, ook qua psychosociaal inzicht. Wanneer iemand mij denkt te bespelen als dat ik nog drie jaar oud ben, dan adviseer ik net als Paulus dat iemand zelf kinderen baart! Al moet ik soms even mijn geheugen opfrissen, ben ik bekend met burn-out en symptomen van manische depressiviteit, ik ken de mogelijkheden en de mogelijkheden van mijn eigen geest en lichaam. Ik hoef niet (meer) van een ander te horen hoe ik in elkaar steek en dat (ook) ik – in het vlees – zwak ben. De geest die in mij is, is sterker dan hij die in deze wereld is. Dit weet de Koninklijke Marine ook! Ik kreeg een voorstel: 12 jarig contact … 

 € 6.000 niet saneerbare schuld is een schijntje in vergelijk met het te water raken met arbeidskapitaal van fl 80.000 waarvan fl 20.000 niet saneerbaar is. 
Dat was in de jaren tachtig een goed jaarinkomen voor een gezin! Het kan de genadeklap zijn voor je organisatie en heeft impact binnen de samenleving. Behandel mij dan ook niet als een kind. Maar wanneer je iets wil leren, dan gaan we samen onderzoeken. Investeer je de € 63 of verwacht je het terug? Goed, hoe jullie omgaan met iemand die van al zijn vermogen is beroofd, dat is jullie keus. Net als Abraham heb ik geleerd om 100% te investeren. Het had ook een vrijwillige gift kunnen zijn, maar goed, nu doen wij het volgens de boekhouder!

 Jozef, de onderkoning, werd van zijn land verdreven? Mij is niets vreemds overkomen? Bedenk wiens metgezel jullie zijn. Wanneer je geen visie hebt moet je niet proberen een ander de weg te wijzen in het Zorgmoeras, maar leren om samen te werken.

Met vriendelijke groet, ~ Sheepish (Looking) LION

ps: jong geleerd is oud gedaan …

Brainwash?: zie ook: Arts en Jurist die VWS-bewindslieden beïnvloed: Zorgbeheer