De Rekenkamer

“Voor de zoveelste keer moest de Algemene Rekenkamer woensdag constateren dat het onduidelijk is wat de vele miljoenen euro’s opleveren die worden ingezet voor reïntegratie van werklozen, zieken en arbeidsbeperkten.”

Arbeidsbeperkten:

22 mei een brief naar D66: A,C,T/D66_VB-LS/21.05.2018. In deze brief iets over ‘ontwikkelingshulp’:  “Burgemeester A. Aboutaleb mag dan ingenieur zijn terwijl ik geen titel heb, maar dit zegt niet alles over de persoonlijke ontwikkeling die iemand in bijna 50 jaar heeft gehad en nog steeds doormaakt! Al zou er niets van op papier staan, dit bewijst niet dat iemand ondeskundig of onervaren is.

Een aantal managers en functionarissen zien mij niet graag aan het werk binnen hun organisatie, aangezien ik dus continue aan het leren ben. Continue vernieuw ik door de dingen die ik doe en ondervindt. Wanneer ik dit bij anderen help te ontwikkelen – coachend leidinggeven – wordt ik ook de psychiatrie uitgewerkt wanneer ik daar op bezoek ben. Zij zien mij als een bedreiging voor hun broodwinst, maar vooral verliezen zij ‘de macht’.”

Mevrouw Kaag heeft het over 290 miljoen euro extra, aldus de informatie in het artikel ‘Ontwikkelingshulp moet voortaan migratie en terreur voorkomen‘ in Trouw.

Ik vraag mij af welke professionele eigenschappen er bij de staatsbeoefenaar. Bij gebrek aan talent denken zij blijkbaar dat de mensheid absoluut geen talent heeft en dat een robot één of ander intelligent wezen is, haast een god … 

Ook vraag ik mij af hoeveel zij weten over staatkundige ontwikkelingen en het ontstaan van terreur.

De Terreur (Frans: la Terreur, letterlijk vertaald "Schrikbewind", met een hoofdletter), is een concept dat door historici gebruikt wordt om twee periodes in de Franse Revolutie aan te duiden waarin Frankrijk werd geregeerd door een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op kracht, illegaliteit en repressie.

Hoe is hier de uitvoerende macht inmiddels geregeld? Lees bijvoorbeeld § 9.6 Versobering uit het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud. Mogelijk dat de essentiële vraagstukken dan geanalyseerd kunnen worden.

Er is zoveel talent aanwezig, maar ook docenten aan het Libanon College weten het niet uit de leerling te halen! Degene die het wel weten hebben hun eigen financiers en promoten zo hun eigen projecten, ook omwille van de stadsontwikkeling.

Zo ook is in Rotterdam sprake van (verkapte) kinderarbeid en verdienen projectontwikkelaars hier goud geld aan.

Een select groepje VWO’ers komt snel aan het werk, en toch zullen zij later met hun tekorten worden geconfronteerd! Scholen zetten leerlingen in om geld binnen te halen en de projectontwikkelaars kunnen het goedkoop aanbieden (concurrentievervalsend?).

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail