Bewindvoering

DEN HAAG – Politici zijn opgelucht nu de rechter een streep heeft gezet door …

“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.”

In een brief  MO/B&W-LES/04.05.2018 waarin ik mij richt tot de burgemeester en wethouders te Rotterdam uit ik mijn kritiek over het functioneren dan wel de bewindvoering van verschillende overheidsfunctionarissen.

Na onder meer Den Haag en Deventer, wil nu ook Rotterdam mensen met schulden problemen uit handen nemen, zodat ze weer het overzicht terugkrijgen.

Bedacht moet worden dat de schuldenproblematiek voor een (groot) deel pure zwendel is en voortkomt uit het niet nakomen van de omgangsregels zoals deze aan het uitoefenen van gezag gesteld zijn, maar ook door de maatregelen die genomen zijn de verzorgingsstaat om te vormen. Deze en andere maatregelen doen – direct en indirect – afbreuk aan de kwaliteit van de democratische rechtsstaat. Het Rijk doet de arme oneer aan en het staatsgezag is steeds meer gaan lijken op een dievengilde. Men houdt ‘het gestolene’ voor inkomen.
Niet alleen have en goed wordt ontnomen (met behulp van de rechter), maar ook de individuele vrijheid en grondrechten. ‘Dreiging van democratie, de rechtsstaat en individuele vrijheid’ komt dan niet allen in Hongarije voor, maar vindt op klaarlichte dag in de rechtszaal op eigen grondgebied plaats. Dit is kennelijk heel gewoon geworden en aan de orde van de dag.

‘Ten slotte wordt, ter verklaring van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, gewezen op het feit dat eenmaal ontwikkelde instituties zichzelf kunnen versterken.’ 

De uitkomsten van de processen die het gevolg zijn van maatregelen die het hoogste ambt (de volksvertegenwoordiging) treft worden zwaar aangerekend, echter ten laste van de gedupeerde. In veel gevallen doet ook de staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid er nog een schep(je) bovenop.
Voor de inkomsten kunt u terecht op rijksoverheid.nl: ‘Overzicht inkomsten en uitgaven Rijksoverheid 2018.

Het is de hoogste tijd dat de rechter een streep door de rekening(en) haalt en dat de verschillende functionarissen ter verantwoording worden geroepen (gezag). Ook zit ik te denken dat een aantal uit hun functie worden gezet en hun bevoegdheid verliezen, ook dat overmatigheid aan banden wordt gelegd.

Je Maintiendrai …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail