Dierenleed – Menselijke Nood

 Gehoord de beraadslaging: Ongetwijfeld kunnen hooggeletterden het geschrift lezen. Of zij de strekking en inhoud begrijpen maar ook de achtergronden kennen en het zelf in de praktijk ten uitvoer weten te brengen, daar schiet men zelf nogal eens tekort. Zelf het vieze en zware werk doen, ook opknappen voor een ander, onder zware fysiologische omstandigheden,  de arbeidsdruk en de psychosociale werkbelasting die er bij komt kijken en zoals ik deze als arbeider 24/7 jaar in jaar uit in verschillende beroepen heb mogen ervaren, te beginnen op een boerderij, dat is de vraag.

Ik deel hierbij dan ook de inhoud van mijn brief aan Esther Ouwehand. Eenzelfde inhoud heb ik naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid verzonden.

Hoge-Druk_24.06.2018
Motie E. Ouwehand – Gebruik Drukspuit
CV_NL_L-Speelman_19.01.1969

Ook heb ik hun de ‘Zorgstandaard‘ toegezonden.  Hieruit blijkt de ‘armoede’ en merk ik net als in de brief ‘Hoge-Druk_24.0.2018’ op wat de bestuurshandelingen voor gevolgen hebben, niet alleen voor een gehele sector of een huishouden, maar ook met betrekking tot de geestelijke gezondheid.

Ik citeer dan ook: “Niemand kan zich aan het recht onttrekken, ook de overheid niet.”De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt.” (rechtsstaat)  Het gaat dus ook om de balans tussen draaglast en draagkracht. De afgelopen 10 jaar is er geen sprake geweest van herstel maar is het voor veel burgers juist bemoeilijkt. Bewindvoerders, gerechtsdeurwaarders en andere ‘dienstverleners’ profiteren daarvan. Er is dan ook sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik, al is het strikt juridisch gezien correct. (ziende blind)

Hoogachtend, ~Sheelpish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail