Het Internationaal Gerechtshof

De Nederlandse Identiteit:

“Excellentie, ik ben genegen om 28 mei met een kopie van deze brief mijn paspoort aan Zijne Majesteit af te geven en hem te vragen naar mijn status. De Nederlander verschaft recht, internationaal? Ik noem het onwaardig wat er hier gebeurt! En dat moet het voorbeeld van de klas zijn?”

Je Maintiendrai

Een stukje uit de voorlopige opzet van een brief waarin ik mij (andermaal) wendt tot het ministerie van Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie). Naar aanleiding van een brief d.d. 16 oktober 2015 betreffende ‘De Verwaarloosde Staat’ aan Zijne Majesteit die voor verdere behandeling overgedragen werd aan het betreffende ministerie.

Een andere brief is ter behandeling overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide hebben mij bericht gegeven niet te kunnen helpen. Het laatste woord is er nog niet uit …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail