Onderwerpingsideologie

Wie de berichten leest, hoort veel over de islam, maar wie mogelijk een boek leest ziet ook iets anders dat al geruime tijd gaande is:

Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud (§ 9.6 Versobering)

Al tegen het eind van de 20ste eeuw heeft de Nederlandse regering maatregelen genomen de verzorgingsstaat om te vormen. De ontwikkelingen nemen echter steeds meer de vorm aan van ‘totale regime’ maar ook van ‘totalitaire instituut’. Ontevreden over de ontwikkelingen sluit men zich af van de omgeving, niet herkennende hoe dit mede en in het bijzonder door de eigen keuzes en besluitvorming tot stand is gekomen. Men keert zich tegen zijn naaste, maar realiseert zich niet dat men ook zelf ‘schuld’ heeft en in het bijzonder een eigen bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de huidige situatie.

Ook de volksvertegenwoordiging neemt afstand van de problematiek die (mede) door hun of hun voorgangers tot stand is gekomen/gebracht. Voor de schuldproblematiek die tot stand komt door ‘schimmige financiële constructies’ en maatregelen die de doelstelling van andere verdragen in gevaar brengt wordt de burger schuldig gehouden en de gemeente verantwoordelijk. De ‘veroorzaker’ die Grondwet en bestuur ondermijnt denkt (vooralsnog) vrijuit te gaan?

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail