Relatietherapie

Tja, waarom ook niet. De relatie tussen staat en samenleving, waarbij wij ons concentreren op de relatie tussen de staat en het recht.

Valt er wel te praten over de interne problemen, of worden deze overstemd door maar gauw met een beschuldigende vinger naar de ander te kijken?

Onszelf voorhouden beter te zijn …

Op 5 mei 2018 een brief MB-004 Herinnering waarin ik mij direct richt tot het CAK. Het Centraal Administratie Kantoor is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) belast met wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdrages. Deze eigen bijdrages zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen. Het CAK wisselt voor deze taken op grote schaal gegevens uit met zorginstellingen, zorgkantoren, gemeenten, Belastingdienst, UWV en de SVB.

Tot slot heb ik opgemerkt:  Houdt het er maar voor dat ik de rekeningen niet betaal. Leg het maar bij de minister-president de heer Mark Rutte op het bureau! Verhef het maar met zijn inkomen en pensioenopbouw zoals ik en vele anderen al hebben mogen ervaren. – loyaal aan organisatie

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail