Staatkunde, Nederland in drievoud

Naar het gelijknamige studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud‘ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek.

In het boek wordt een situatie geschetst van de gang van zaken en kan derhalve ook als een case worden bestudeert om een oplossing te vinden voor de fundamentele problemen die niet (meer) worden opgelost. Een aantal onderwerpen staat (voor mij) centraal en zijn van belang om het een en ander inzichtelijk te maken en helder voor te stellen. De lijst (met link) volgt hieronder:

Het Gezag
De Rechtsstaat
Gedecentraliseerde Eenheidsstaat
Versobering (de Verzorgingsstaat)