Staatkunde, Nederland in drievoud

Naar het gelijknamige studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud‘ uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek uitgegeven door Coutinho in 1999 (2de druk 2002).

In het boek wordt een situatie geschetst van de gang van zaken en kan derhalve ook als een case worden bestudeert om een oplossing te vinden voor de fundamentele problemen die niet (meer) worden opgelost. Een aantal onderwerpen staat (voor mij) centraal en zijn van belang om het een en ander inzichtelijk te maken en helder voor te stellen. De lijst (met link) volgt hieronder:

Hoofdstuk 1 – De Veranderende Staat:
Het Gezag
De Rechtsstaat
Gedecentraliseerde Eenheidsstaat
De opzet van dit Boek

Hoofdstuk 9 – De Nederlandse Verzorgingsstaat:
Organisatie
Versobering