Een Voorbeeld …

En de Schriftgeleerden en de Farizeën brachten tot Hem een vrouw,

Johannes 8

Wij horen weleens de opmerking “niets menselijks is ons vreemd.” Christus had een zekere kennis en doorzag de plannen van sommige ‘Waardigheidsbekleders’ die zelf de grootste schuld dragen. Zijn zij bang voor het oordeel waardoor zij het plan hebben ook Christus te laten struikelen … ?

Sociaal onrecht …

Vol van zichzelf, overtuigd van zichzelf, ‘boosdoeners’ …  Wanneer je ter goeder trouw bent en je hebt deze psychosociale inzichten niet voldoende ontwikkelt en je redeneert dat het allemaal geen kwaad kan (of je ziet niet het gevaar dat er schuilt in hun ‘goede werken’) dan loop je kans dat zulke ‘sociale raadslieden’ je verstand helemaal verderven. Overigens lopen sociaal pedagogische medewerkers medewerkers ook kans eenzelfde gedragsstoornis te ontwikkeling als geestelijken en psychiaters. Veelal, en het wordt de laatste tijd in toenemende mate zichtbaar, worden het dienaren van de wet. Het sociaal gevoelen verdwijnt (ongemerkt) en de gemeenschap of samenleving verhard. 

Radicalisering en polarisatie …

Veelal zien de leden van de eigen organisatie de eigen tekortkomingen niet, maar ook blijven zij vertrouwen stellen in hun voorganger. Alle verantwoording, ook alle blaam, dat leggen de volgelingen bij deze persoon neer. Alle problematiek en schuld is buiten hun …

Wir sind der ständigen Spiegelung im Alltag unterworfen! Kinder spiegeln ihren Pädagogen! Nun wird es denn nicht endlich mal Zeit, dass Erwachsene an sich selbst arbeiten und nicht die Kinder als Versuchskaninchen für die Verarbeitung eigenen Komplexen zu missbrauchen!

Anoniem

Scheiding van kerk en staat …

De kerk is niets anders dan een zekere leerschool waar je een zekere ontwikkelingspsychologie doormaakt. De geestelijke gezondheidszorg is ook een zekere leerschool of instituut, een instrument, maar geen doel op zich. De moderne staat is een gecompliceerd organisme, daarbinnen zijn allerlei instituten actief. Sommige instituten maken een gezonde ontwikkeling door, andere zijn eerder een kwaadaardig gezwel. Het ene gezwel is ingekapseld en richt verder geen schade aan, andere organen zijn echter ten dode opgeschreven (zo lijkt het wel). 

Bestaat God, werkt de geest Gods? Laat ik opmerken dat ik mij voor Christus niet schaam. Zijn zijn werken uit God of uit den boze? Ik probeer slechts een onderscheid te maken en dus maak ik een visualisatie. Denkbeelden zijn, hoe virtueel ze kunnen zijn, doch ook realistisch. Iemand zal vanuit dat perspectief keuzes maken en van daaruit handelen. Als individu kunnen wij een andere kijk hebben, maar dit verandert het beeld bij een ander indien wij ons niet verplaatsen maar standbeelden worden. Sommige zeggen dat God leeft, andere plaatsen een standbeeld … 

Gedragsstoornissen …

Hoe wij ons gedragen zegt mogelijk iets over ons beeld van Christus, maar bewijst slechts hoedanig wij zijn! Een punt dat ik hier wil maken is deze: Een ieder zal aan zich’Zelf moeten werken. Ook de psychiater heeft al een oordeel klaarstaan over de ander (volgens zijn schrift). Een overheidsfunctionaris heeft binnen dit geheel een bijzondere functie: De overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau voor een ieder van ons. Toch merk ik op dat zij al geruime tijd hun taak niet volbrengen (althans, de meesten). 

Voor mij staat vast dat het staatshoofd zich niet behoorlijk gedraagt, ook bedrieglijk en trouweloos handelt (zeker met zijn Volk). Zijn functioneren heeft invloed op de samenleving: In de geestelijke gezondheidszorg is sociopathie ook wel bekend als antisociale persoonlijkheidsstoornis, een aandoening die mensen belemmert om zich aan te passen aan de ethische en sociale gedragsnormen van hun omgeving.
Het mag duidelijk zijn dat: “Wir sind der ständigen Spiegelung im Alltag unterworfen! Kinder spiegeln ihren Pädagogen!” Ongezocht de vraag of iemand een belemmering heeft om zich aan te passen (veelal is het de wil die ontbreekt), in het belang van de ontwikkeling van kwetsbare groepen binnen de Nederlandse verzorgingsstaat is zo iemand functioneel – ethisch en sociaal – niet geschikt! Zo iemand schaadt de geestelijke gezondheid en daarbij het functioneren van anderen. 

Nederland is een democratische rechtsstaat en dus is het ook de keuze van het Volk of men geestelijke gezondheid van belang vindt of niet. Indien men denkt dat mentale gezondheid en welzijn met geld te koop zijn  – en daarin groeien de tekorten – dan blijft het buiten bereik. ‘Technisch’ kan de dokter iets betekenen, maar verder is het de eigen belemmering ofwel is het de psychosociale ontwikkeling. 

Een hijab, een masker, een hart van steen …  De kardinaal wil zijn zonden bedekken, de minister zijn onwaarheden (overtredingen van de wet), de burger begraaft zijn talenten (een beroep doende op de beperkingen) …
We denken onszelf te verrijken? We verarmen! En omdat hierdoor de samenleving (omgeving) geschaad wordt, doen we onszelf tekort. En waarom? Omdat God, Allah, Satan, of bij geval zelfs je eigen moeder dit zou willen? Hoe kortzichtig …

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Spreuken 4

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail