‘Het’ Ambitieniveau

‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’

Economie & Politiek: De minister blijft doordenderen met zelfrijdende auto.

Aldus het artikel in het Financieel Dagblad.

In het onderwijs kreeg ik een vacature te zien waarin stond “u volgt de ontwikkelingen binnen de sector.” Het ging hierbij om de ontwikkeling over de gehele breedte van de sector, van bestuurlijk belang.

Heeft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wel genoeg inhoudelijke kennis van de huidige stand der techniek, maar ook van de ontwikkelingen op de tekentafel? Na mijn opleiding als storingsanalist bij de Koninklijke Marine in 1991 heb ik binnen diverse organisaties verschillende ontwikkelingen als ook ‘conflict-situaties’ meegemaakt.
Eerder al had de Koninklijke Luchtmacht mij een voorstel gedaan om een hbo-opleiding te volgen. Na 2 jaar in dienst te zijn bij de Koninklijke Marine deed de Krijgsmacht andermaal een voorstel.

In de periode 2001 – 2005 werd ik geconfronteerd met fouten die een team ingenieurs maakte nadat de meeste ‘oudjes’ aan de kant waren gezet. Later werd ik bij het merk JLG met storingen geconfronteerd die het gevolg waren van nieuwe assemblage-technieken. Ondanks het feit dat leveranciers van merken als Manitou en Merlo dezelfde klachten bestreden kwam na ongeveer 3 jaar na voren dat het kwaliteitsmerk Danfoss (voorheen Sauer-Danfoss) een product leverde dat kwalitatief onbetrouwbaar is.
Bij JLG moest ik constateren dat diverse monteurs een verkeerde diagnose stelden, maar ook dat de verschillende componenten afkomstig van diverse fabrikanten elk hun eigen tekortkomingen hadden, maar die vanwege de verschillende gedachten ook niet altijd goed samenwerken, in het bijzonder wanneer in één van de componenten een storing optrad. Daar waar men dacht dat het naar een ‘veilige toestand’ wordt gebracht ontstaat een acuut gevaar, direct levensbedreigend.

‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’

In het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud staat over staatkundige ontwikkelingen als zijnde de relatie tussen staat en samenleving, geconcentreerd op de relatie staat en recht: “Voor een deel was deze ontwikkeling het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigenbelang door de diverse actoren.
Reeds bestaande problemen worden in toenemende mate zichtbaar, maar blijkbaar is men ongevoelig.

Enkele burgers zijn dan ook tot de volgende conclusie gekomen: “Deze situatie is – direct en indirect – volledig ontstaan door slecht besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal niveau.”

Ik betwijfel ten zeerste of mevrouw Van Nieuwenhuizen wel in staat is de essentiële vraagstukken zelfstandig te analyseren. De toekomst van de nationale verkeersveiligheid is in gevaar, maar eerder al hebben ik het ministerie gewezen op de ‘rechtsstaat’ en in het bijzonder de ten laste legging aangezien de wetgever de bestuurder aansprakelijk stelt! De wetgever legt deze verantwoording of besluitvorming weg bij het Europese Hof en laat daarmee na de kwaliteit van de democratische rechtsstaat te onderhouden (gelijkwaardigheidsbeginsel).
Wanneer men éénmaal gaat graven, dan komt de ene na de andere zaak aan het licht waaruit blijkt dat de volksvertegenwoordiging een directe bedreiging is voor democratie, rechtsstaat en individuele vrijheid.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail