Rijgedrag Politie

Geachte lezer,

De politie heeft soms haast, maar ik zie ook regelmatig dat onder ‘normale omstandigheden’ de rijstijl te wensen overlaat. Nu kijk ik altijd goed uit en ‘tast’ de omgeving af, maar deze week heb ik (te) vaak mijn leven veilig moeten stellen in situaties waarbij de bestuurder van een politievoertuig een concrete bedreiging vormde, of ik zie hoe voor mij (nodeloos) in gevaar wordt gebracht.

Is het geoorloofd slachtoffers te maken en conflictsituaties tot stand te brengen om andere te voorkomen of escalatie daarvan te beperken? Mijns inziens schiet de politie dan haar doel voorbij en misbruikt de gezaghebber haar positie binnen de samenleving. Bevordert dit de relatie tussen de staat en de samenleving, een relatie tussen de overheid en de burger die gespannen is.

Wanneer ik de antwoorden lees van andere gezaghebbende, dan ontbreekt ‘gelijkwaardig contact’. Dit getuigt van een sterk autocratisch bestuur. Autocratisch leiderschap is een manier van leidinggeven die vooral gericht is op taken, niet zozeer op de medewerkers die dat mogelijk maken. Deze vorm is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland, een taak die een hoge orde kent!

Wanneer ik nadenk, en ik heb Risico Inventarisatie en Evaluatie (veiligheidsonderzoek) verricht, dan is een dodelijk ongeval altijd te relateren aan een aantal ‘near miss incidenten’ of ‘close call’.

Wanneer zij die de bevolking zouden moeten beschermen, een gevaar gaan opleveren voor de samenleving, dan is dit niet bevorderlijk voor de relatie tussen ‘hulpverleners’ en de bevolking. Ik hoop dat u zich hiervan terdege bewust bent en verzoek u dit bericht te circuleren.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail