Gezondheidszorg

 ‘Zorg waar ik niets aan heb gehad.’

Niet alleen betaalt de burger voor zorg die hij niet ontvangt, maar legt hij een voorziening aan die niet alleen de overheid maar in het bijzonder de zorgverzekeraar beheert. De kwaliteit van de zorg is evenals de prijs die voor medicijnen en medische apparatuur betaald wordt bedenkelijk. De prijs wordt mede bepaald door (eventuele) juridische kosten.

Niet alleen qua kosten is het voor de burger ongunstiger en heeft hij/zij nauwelijks een vrij te besteden inkomen of kan zelf sparen, door juridische en bestuursrechtelijke procedures met bijkomende kosten wordt het ook nog eens moeilijker of onmogelijk. Te bedenken valt daarnaast dat stress (overspanning) de pijngrens beïnvloed. Persoonlijk ben ik geen voorstander van ‘medicijnen’ anders dan dat er geen andere mogelijkheden (meer) zijn. En dan noch!

Een gezonde levensstijl schiet er voor veel mensen bij in, mede doordat zij niet alleen aan allerlei verplichtingen maar ook aan allerlei verwachtingen moeten voldoen. Ook is er de angst dat wanneer men niet meedoet dat men er niet bijhoort. Ook dat leeft (speelt). In mijn brief aan de VGZ wijs ik op de geestelijke zorg. Hierbij kan men denken aan de scheiding tussen kerk en staat. Maar heeft een onbeduidend wetje uit 1982 aangaande de bewindvoering gemaakt dat de geestelijke gezondheidsdienst bezit heeft gemaakt van de staat en samenleving, net als eertijds de kerk?

Ik heb 12 juli 2018 maar weer eens een brief geschreven. Wanneer er van je inkomen ongeveer 1/4 deel overblijft en de balans tussen draaglast en draagkracht – evenwicht – is sterk en langdurig verstoord in het uitvoeringsproces als uitvloeisel van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, dan is het leven er niet bepaald eenvoudiger op geworden. De toekomst ziet er voor meerdere burgers somber(der) uit.

Hierbij mijn brief aan het VGZ: DB048_NON_7906505_12.07.2018.

Rest alleen de vraag: “Hoe gaan wij de openstaande ‘schuld’ vereffenen?” Ik bedoel: er is zeker in de afgelopen 10 jaar een te hoge premie opgelegd! Aan wie is ons geld afgedragen? U begrijpt het! Dan heb ik verder niets uit te leggen en vertrouw ik erop dat de boekhouder achter dat geld aangaat. Hij gaat maar zoeken waar hij het gelaten heeft!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail