Regelgeving en Bestuur

… aan armoede wordt schandalig veel verdiend …

Aan de concerndirecteur Werk & Inkomen van de gemeente Rotterdam stel ik de volgende vragen:

Concluderende dat aan de ondermijnende praktijken, regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, (nog) geen einde komt:

  1. “Hoe moet ik rondkomen?”
  2. “Welke vervolgstap of vervolgstappen denkt u te nemen of gaat u ondernemen?”

Verder merk ik op, dat op basis van eerdere bepaling van het Hof, dat ingeval de nationale wetgever de richtlijn niet correct implementeert, waarmee een decentrale overheid werd geconfronteerd, dat in een dergelijk geval de decentrale overheid wordt geacht aan zijn verplichtingen te voldoen door de nationale wetgeving buiten beschouwing te laten en de bepalingen van de richtlijn te volgen.

Lees hier de brief ‘Rondkomen‘!

Het is mede doordat de overheden de belangen van burgers op het spel zetten, dat conflicten ontstaan. De conflicten gaan over de rug van de burgerbevolking en verschillende partijen slepen de buit binnen, hoofdzakelijk privaat-instellingen, maar ook extra belastingkantoren die in het leven zijn geroepen. De Wet maatschappelijke ondersteuning is een extra last, maar verhoogd de winst bij bewindvoerders en andere zorginstellingen. Er is steeds meer sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail