Vooraankondiging

In geval dat … !

De onderhandelingen met de gemeente Rotterdam en de maatschappelijke ontwikkelaar stuk lopen:

In de brief Staat-en-Recht_28.05.208_Voorlopige-Opzet wend ik mij opnieuw tot Zijne Majesteit. Sinds een eerste schrijven d.d. 16 oktober 2015 ‘De Verwaarloosde Staat’ is er amper (houdbare) vooruitgang geboekt. Ondanks gezonde ontwikkelingen binnen de samenleving blijven de (definitieve) gevolgen uit.

Inmiddels heb ik burgemeester A. Aboutaleb versie 2.1 verstuurd: Staat-en-Recht_28.05.208_Versie-2.1_Voorlopige-Opzet

Een eerste opbloei is een aantal jaren terug de kop ingedrukt (het kwam de bewindvoerders niet gelegen) maar dit heeft mij maar ook anderen krachtiger gemaakt.

De vraag die gesteld kan worden: “Buigt of barst Rutte III?”

Of worden (slechts) de rotte appeltjes (van oranje) verwijderd …

Hoogachtend, ~Sheepisch (Looking) LION