Zorgbeheer

Is uw zorg in goede handen?

De VWS-bewindslieden gaan de mogelijkheid voor zorginstellingen om winst te mogen uitkeren aan aandeelhouders, serieus onderzoeken. Ze denken aan een gedifferentieerd model met verschillende regels per sector. ‘Zorgvisie’

Dan leest u in het artikel in een nieuwsbrief van Zorgvisie het volgende:

Promotieonderzoek:  ‘winst in de zorg’

Jurist en arts Emke Plomp deed onderzoek naar winstuitkering in de zorg. Haar conclusie is dat dit juridisch houdbaar is maar dat wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de publieke belangen in de gezondheidszorg te beschermen. Plomp ontving voor haar proefschrift de Goudsmitprijs.

Mevrouw Plomp is nota bene een vrouwelijk arts, doctor en meester. U leest het goed, zij is klaarblijkelijk een ware goudsmid of heeft anders gouden handjes. Maar wat houdt dit in voor de samenleving? Meer hierover in mijn brief aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen: Winstuitkering-in-de-Zorg_SKGZ_LS_18.07.2018

U leest het goed, mogelijk dat ik ‘de bom’ (figuurlijk) laat barsten en dat ik het voor de rechter laat komen. Het gaat dan om het bestuursrecht ofwel de bescherming van de burger tegen onjuist geachte bestuurshandelingen. Hieruit komt armoede en schuldproblematiek voort met allerlei andere ongewenste ontwikkelingen en/of versterkt deze ontwikkelingen.

Wordt ik als door het vuur beproeft? Vergelijk Daniël 3. Mogelijk ook bezwijk ik onder deze druk, mogelijk ook niet. In Daniël 6 bijvoorbeeld mag blijken dat in de procesregels en de processuele handelingen het lot van Daniël besloten lag. Of in deze zaak en dan doel ik op de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland de uiteindelijke uitkomsten een wending gaan nemen of niet, dat doet niets af van mijn soeverein besluit.
Al heb ik mijn dienstplicht vervuld en heb 4 jaar als vrijwilliger gediend en ben ik de leeftijd van 45 jaar gepasseerd, dit doet niets af van het feit dat indien een rechter in eerste instantie doordat ook hij/zij misleid is (evenals koning Darius) en  geen bijzondere aandacht heeft  besteed aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers in de parlementaire democratie waarbij in het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden als de belangrijkste taak van de rechter deze tekort is geschoten en die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf, de burger zelf de vrijheid heeft (soeverein) de rechter maar ook het staatshoofd daarin tegemoet te komen teneinde herstel mogelijk te maken. – ‘loyaal aan organisatie’

Je maintiendrai la vertu et noblesse.
Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.

Hoogachtend, Sheepish (Looking) LION