Zorgstandaard – Rechtspraak

‘De overheid moet immers de toegang tot het recht waarborgen.’

Op 9 juli schreef ik een brief in verband met ontwikkelingen in het ‘verbintenisrecht’: SPE-LA_09.07.2018. In dit verband citeer ik ook graag de woorden van een bekende psychiater: “Het zou mooi zijn als onze suïcidale jongeren dezelfde zorg en aandacht zouden krijgen als die Thaise voetballertjes.”

In deze brief heb ik het over ‘procesregels en de processuele handeling waarmee een partij zijn zaak voor de rechter brengt’. Het is dan ook de reden dat ik eerstens de verliezen voor eigen rekening neem om de zaak vervolgens grondig te onderzoeken en hiervan verslag uit te brengen. Het doel hiervan is om herstel te bevorderen en verdere schade in te perken, maar bij voorkeur te voorkomen. Met dien verstande en dit eerst wetende dat iedere generatie alles opnieuw moet leren. Het zijn echter dezelfde leerprocessen waar de mens voor zijn voortbestaan op aangewezen is. De bijlagen vindt u onder ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’.

“Train up the child in the way it should go!” –  Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. ~Spreuken 22 vers 6.

Naast artikel 162:1 uit het Burgerlijk wetboek en artikel 6:15 uit de Algemene wet bestuursrecht komt ook de zorgstandaard GGZ voor aanpassingsstoornissen overspanning en burn-out ter sprake. In een eerdere publicatie ‘Contractbreuk‘ waarin ik de inhoud van de brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juli 2018 publiek stel verwijs ik naar een bijlage waarin deze zorgstandaard ter sprake komt. Ik merk op dat de invalshoek en de context van belang zijn om de juiste diagnose te stellen, Dit is dus (iets) anders dan de gebruikelijke vragenlijsten. Het gaat daarom om verbeterde professionaliteit en leervermogen. Ik stel dan ook de volgende vraag: “Zijn de gediplomeerden met de persoonlijke ontwikkeling gestopt voor aanvang van het examen?” Dit is te vergelijken met de honderd meter sprint en op de streep te worden geklopt doordat iemand dacht de winst al binnen te hebben en 1 meter daarvoor al opgaf dan wel de strijd staakte. ‘Vergane glorie.’

Niet alleen schreef ik Zijne Majesteit d.d. 16 oktober 2015 een brief met betrekking tot de “Verwaarloosde Staat” en ontving ik als reactie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie ‘de opdracht’ dat het mijn individuele zorg is met daarbij de mededeling dat zij mij niet konden helpen, ik eindig de brief m.b.t. het ‘verbintenisrecht’ met “Dit recht, de rechter hierin te ondersteunen en de staat te onderhouden, is niet alleen mijn recht maar ook een soeverein besluit.”

Een hoogleraar heeft in mei 2016 opgemerkt dat alleen een koning of soeverein die inziet hoe de armoede ontstaat bij machte is hier iets aan te doen. Deze en andere ‘opvattingen’ geven een mens die op zijn 21ste officier had kunnen zijn, maar slechts op de reservelijst staat, te denken …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION