Over ‘ons’

LESZW is voor ons en door ons. Het is een ‘productie’ die het resultaat is van een ‘maatschappelijke stage’ die de auteur gedurende zijn leven heeft gevolgd: Sociale Leerprocessen.

Sociaal vaardig communiceren!

Dit behelst dus levenservaring en levenswerk. Het heeft ook als doel andere te motiveren zichzelf beter te leren kennen. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen. Door zelfkennis te bevorderen wordt ook een professionele kwaliteit als het leervermogen vergroot.

Zo ook wordt door beleid en handelen van een organisatie te onderzoeken – dit kan door actieve participatie en/of observatie – meer kennis over elkaar verworven. Iedereen krijgt de kans om de context (de huishoudelijke regels en omstandigheden) toe te lichten. Dit kan tot groter begrip bij de andere betrokken deelnemers leiden.